LOWLIFES-TV ADDICTION(CD-CLUB UNDERGROUND CUR01)

12 låtar med en grupp som blandar friskt mellan svenska och engelska texter. En grupp som låter ungefär som jag hade hoppats. Det är mer känsla, aggrevissitet än att de spelas perfekt på instrumenten och det är så jag vill ha den här typen av musik. Ni vet streetpunk med inslag både från tidig punk från 70-tal till en stänk hardcore. Jag föredrar när de sjunger på svenska men det är helt okej på engelska också. Men alla 12 låtar är låtar som platsar in på en Cd som man har i bilen, eller som man spelar på en fest som vill ska vara ganska vild…..19/3-2012

*******

LOWLIFES-TV ADDICTION(CD-CLUB UNDERGROUND CUR01)

12 songs with a group which mixes freshly between Swedish and English lyrics. A group which sounds as I hope they would do. They have more feeling, aggrevissity than that they play their instruments fucking well and that´s how I want this type of music. You know streetpunk with things both from early punk to the early 70´s and with a stain of hardcore. I like when they sings in Swedish but it´s Ok with the English lyrics too. But all 12 songs is songs which can suit into a CD which you have in the car or that you play on a party which is really wild…19/3-2012