LOWER CLASS BRATS-THE NEW SEDITIONAIRIES(CD-TKO RECORDS TKO ROUND 155)

Jag har intervjuat gruppen en gång tidigare men det var väldigt längesedan och jag vet att jag gillade deras musik riktigt mycket då. Denna skivan kom ut 2006 och är en kaskad av snabb punkrock och en riktig smäll i ansiktet skiva.  Här är det punk ut i fingerspetsarna tycker jag och som ett hårdare Rancid(för att jämföra med något) ger de oss vad vi vill ha…tuff punkrock. Samtidigt som de verkar ha riktigt kul när de spelar så finns det en del allvar bakom kan jag tänka och helt klart får de ut en del aggressioner i sin musik för detta är tuffare punkrock än man är van vid. Det är ingen tjusig och melodiös USHC utan här är det stökig punk som gäller och med mycket attityd. 6/2-2015

********

LOWER CLASS BRATS-THE NEW SEDITIONAIRIES(CD-TKO RECORDS TKO ROUND 155)

I have interviewed the group once before but that was a long time ago and I know I liked their music really much then. This album came out in 2006 and is a cascade of fast punk rock and a real slap in the face disc. Here it is punk at your fingertips, I think, and as a harder Rancid (to compare with anything), they give us what we want ... tough punk rock. While they seem to have fun when they play, there are some seriously behind, I think, and clearly they get out some aggression in their music for this is tougher punk rock than you're used to. It's no swanky and melodic USHC but here it is messy punk that comes with a lot of attitude. 6/2-2015

LOWER CLASS BRATS-ROCK N ROLL STREET NOIZE(MINI-CD-TURKEY BASTER RECORDS TB-1)

En sex låtars skiva från 2012. Om man tittar på bilderna så känns det som om de bytt någon medlem i gruppen. We Hate Music sjunger de i en låt. Det kan man inte tro för det känns i alla fall som de har en väldigt stor kärlek till punk i alla fall och det är väl musik? Vi älskar i alla fall gruppen och de här sex låtarna är en uppvisning i riktigt tuff punk och jag tänker lite på UK82 punk och det känns riktigt bra. Låtar som är lätta att sjunga med i trots att de är riktigt tuffa och hårda på samma gång. Riktigt hög klass är det på deras punkrock och LCB är ett av de bättre banden i världen när det gäller punk och det är konstigt att de inte är större än vad de är…6/2-2015

********

LOWER CLASS BRATS-ROCK N ROLL STREET NOIZE(MINI-CD-TURKEY BASTER RECORDS TB-1)

A six-track album from 2012. If you look at the pictures, it feels as if they changed any member of the group. We Hate Music sing a song. There can not believe it feels anyway as they have a very great love for punk anyway and it is well music? We love anyway group and these six songs is a showcase of really tough punk and I think a little about UK82 punk and it feels really good. Songs that are easy to sing along even though they are really tough and hard at the same time. Really high class, it is on their punk rock and LCB is one of the better bands in the world when it comes to punk and it's strange that they are not bigger than what they are ... 6/2-2015

LOWER CLASS BRATS-LOUD AND OUT OF TUNE(1 CD 1 DVD- TKO RECORDS TKO ROUND 172)

Den här gruppen gillar jag och deras liveskiva från 2006 är en riktigt bra skiva och det känns som om man har fångat deras intensitet ganska bra. De har ett ganska tungt sound  och kör en cover som Bullet av Misfits och den gör de riktigt bra. Annars kan man nästan se de som den ultimata mixen av Exploited och den typen av lite råare punkrock och Social Distortion som ger oss garagefeeling osv. Bra ljud för att vara en liveskiva och detsamma gäller live DVD.n men där är det mer känslan för musiken som är det beständiga för varken ljud eller bild håller toppklass egentligen. Svårt för kameran som filmat att hitta skärpan ibland och det känns igen från min egen kamera. Men de 13 låtarna visar ändå prov på vilket bra liveband gruppen är.9/5-07

********

LOWER CLASS BRATS-LOUD AND OUT OF TUNE(1 CD 1 DVD- TKO RECORDS TKO ROUND 172)

This group I like and their liverecord from 2006 is a really good record and it feels like it catch their intensity really good. They have a really heavy sound and they do a cover by Misfits and they do it really good. Otherwise can you see them as the ultimate mix of Exploited and that type of rawer punkrock and Social Distortion which gives us the garagefeeling. Good sound quality to be a liverecord and the same for the DVd but then it´s more the feeling than the sound or picturequality because nothing of these hold so high class. It´s hard for the camera to find the sharpness and I can recognize it from my own camera too. But the 13 songs shows up how good liveband they are anyway. 9/5-07

LOWER CLASS BRATS-A CLASS OF OUR OWN(CD-PUNKCORE PC 31 CD)

Jag visste inte att de hade gjort en ny skiva när jag intervjuade dem i början av oktober 2003. Här kom den så fint ner i min brevlåda och de fortsätter sin väl inslagna stig. Med medryckande punkrock i samma anda som Major Accident, Business, 77-punk och Misfits. Det är lätt att sjunga med i deras körer och det är precis så här den här typen av punkrock skall låta. De 12 låtarna är svåra att hitta några svagheter i och därför pogar jag vidare så här på morgonen men det vill mycket till att få liv i en så här gammal man. 24/10-03

********

LOWER CLASS BRATS-A CLASS OF OUR OWN(CD-PUNKCORE PC 31 CD)

I didn´t knew that they have done a new record when I interviewed them in the beginning of October 2003. Here it came down in my mailbox so fine and they continue their way of doing music in the same style. With punkrock in the same spirit as Major Accident, Business, 77-punk and Misfits and it´s easy to singalong in their choirs abnd this is precisly how punkrock of this sort should sound. The 12 songs is it hard to find any weakness in and therefore I pogo on this morning but it must be more to get an old man on the feets. 24/10-03

LOWER CLASS BRATS-THE CLOCKWORK SINGLES COLLECTION(CD-PUNKCORE PC 29 CD)

En singelsamling med Lower Class Brats och mina känslor går tillbaks till tidigt 80-tal när grupper som One Way System, GBH, Exploited kom fram och förgyllde mitt liv. Det är samma ljudmatta på något sätt över deras Who writes your rules. 24 låtar är det på denna skiva och de är nästan alla i samma stil och LCB lyckas verkligen fånga allt det som är bra med den här typen av punk. Refränger som man kommer ihåg, körer och sånginsatser som de skall låta, lite lagom rått sådär. Svårt att peka ut någon skiva som bäst här men jag håller Ultra Violence högt tillsammans med Psycho. 4/8-03

********

LOWER CLASS BRATS-THE CLOCKWORK SINGLES COLLECTION(CD-PUNKCORE 29 CD)

A singlecompilation woth Lower Class Brats and my feelings and thoughts are going back to early 80´s and groups like som One Way System, GBH, Exploited came foreward and made my life so much better. It´s the same soundstyle in their music, especially in Who writes your rules. 24 songs we get on this record and they´re almost in the same style and LCB really manage to catch all the things which is good with those type of punkrock. Refrain which you can remember, choirs and a vocalist which sounds the way I want him, little raw. It´s difficult to point out some special record that I like the most but I hold Ultra Violence together with Psycho which two of my favourites. 4/8-03

LOWER CLASS BRATS-THE PLOT SICKENS(CD-PUNKCORE PC 07 CD)

LCB har säkert lyssnat en hel del på engelska streetpunkgrupper genom tiderna. För de låter mer engelska än vad de låter amerikanska. Jag tror säkert att det är god stämning på deras konserter och framförallt är det et jävla ös. När man tittar på killarna i bandet får man assoicationer till Adicts, Major Acident, Peter and The Test Tube Babies, 4-skins och Sex Pistols och där någonstans mittemellan ligger nog LCB faktiskt. Det är roligt att höra gruppen för de verkar verkligen älska det de spelar.  27/8-00

********

LOWER CLASS BRATS-THE PLOT SICKENS(CD-PUNKCORE PC 07 CD)

LCB have surely listened to some english streetpunkgroups through the times. Because they sound more english than they sound american. I think and beleive it´s good atmosphere on the concerts with LCB and I think its´fucking noisy. When I look at the guys in the group I see boys like the ones in  Adicts, Major Acident, Peter and The Test Tube Babies, 4-skins and Sex Pistols and I think they musically is there somewhere between and it´s fun to hear the group because they really love to play punkrock 27/8-00