LOUDNESS-RISE TO GLORY(CD-EAR MUSIC/PLAYGROUND)

 

Japaner efter vad jag förstår och vad det verkar så har de hållit på länge att spela. Har sett deras skivor många gånger men aldrig hört dem. De lät ungefär som jag trodde att de skulle låta och det är väl ingen konstigt med deras musik. Metal så långt örat når och med stämsång och solon och ett tempo som bådar gott för powermetal och det är absolut välspelat men kanske inte en grupp jag inte kommer att lyssna jättemycket på kanske men det är musik som i alla fall låter mig flumma bort lite grand och inte tänka på något och det är en bra känsla bara det. Så de sätter kanske inga djupare spår men är helt OK om man säger så. Så japaner de kan de med…spela tuff musik alltså… 28/2-2018


******

LOUDNESS-RISE TO GLORY(CD-EAR MUSIC/PLAYGROUND)

Japanese guys, according to what I understand and what it seems they have been playing for a long time. Have seen their records many times but never heard them. They sounded like I thought they would sound and it's no peculiar with their music. Metal as far as your ear reaches and with voice and solo and a pace that is good for powermetal and it's absolutely well-played but maybe not a group I will not listen very much to maybe but it's music that in any case lets me flutter away a bit grand and do not think of anything and it's a good feeling just that. So they may not put any deeper tracks but are perfectly fine if you say so. So Japanese they can also ... play tough music I mean ... 28/2-2018