LOUDMOUTH-CD(CD-) Jag gick en go känsla med en gång när jag såg omslag och såg att Cast Iron Smith från Red Alert var med och sjöng på någon låt. En skiva fylld med punk från de årtalen när punken ändå var som bäst egentligen men det kanske jag säger för att jag är uppvuxen med den typen av punk. Powerpop skulle kanske en hel del kalla det men det finns klara influenser från en grupp som Clash till exempel men det finns också influenser från oi-vågen och då med band som Red Alert, Angelic Upstarts osv osv. Mycket melodier alltså och ett av de bättre banden på senare tid.(ÅTTA) 4/8-09

LOUDMOUTH-CD(CD-) I got a good feeling at once when I saw the cover and saw that Cast Iron Smith from Red Alert was on the vocals on some song. A record filled with punk from the years when the punk was as best but that I say because I´m grown up with that type of punk. Powerpop should maybe some people call this but there´s really big influences from a group as The Clash for example and also some influences from the oi-wave and then with bands like Red Alert, Angelic Upstarts etc etc. Much melodies also and one of the better band the last half year.(EIGHT) 4/8-09