LOST PURITY-WHITE LIGHT-DEAD END(CD) Ännu en grupp från Schweiz….det känns som om jag fått in foten där lite grand. Kanske inte så att jag skulle säga att det är punkrock precis men lite influenser från den finns helt klart. Kanske lite mer rock n roll det här och med mycket attityd som brukar känneteckna sådana här band. Så ni förstår att band som Hellacopters, Backyard Babies, MC 5 är några av banden som har inspirerat den här gruppen och de har ju i sin tur inspirerat och startat punken. Helt Ok och riktigt välspelad rock n roll punk metal(Lite Cult ibland) och skivan kommer helt klart att ligga i min CD-spelare mer än en gång.(SJU) 8/11-07

LOST PURITY-WHITE LIGHT-DEAD END(CD) Another group from Switzerland…it feels like if I have got in a foot or two in that country. Maybe not so that I would say that this is punkrock but a little bit of influences from that is here too. Maybe a little bit more rock n roll and attitude which is often the wellknown thing for bands like these. So you understand that bands like Hellacopters, Backyard babies, MC 5 is some of the bands which have inspired this group and they have inspired and some of them strated the punk. Really OK and really wellplayed rock n roll punk metal( alittle bit like Cult sometimes) and the record will be in my recordplayer more than once.(SEVEN) 8/11-07