LOST CONTROL-LET IT BE KNOWN(CD)

Jag trodde först gruppen hette Let it be known men jag tror de heter Lost Control. Den här gruppen är lite svårbeskrivbar men jag kan tänka mig att de ligger i en genre mellan metal och punk på något sätt. Och inledningsvis tycker jag mig höra Metallicas svarta album för att säga något som beskrivning. Ni vet när Metallica tog ett avsteg från thrashen och blev lite poppigare. Det finns samma sorts element i Lost Controls musik och det känns lite som om samma influenser finns i deras musik. Och det fortsätter på den vägen med en blandning av punk och metal och jag tycker att Lost Control gör det mycket bra faktiskt även om det kanske kommer att bli svårt att vilken grupp av folk som kommer att gilla dem mest. I vissa låtar hör jag till och med lite Weezer-influenser. 3/1-2015

*******

LOST CONTROL-LET IT BE KNOWN(CD)

At first I thought the group was called Let it be known but I think they called Lost Control. This group is a bit hard to describe but I can imagine that they are in a genre between metal and punk in any way. And initially I seem to hear Metallica's black album to say something that description. You know when Metallica took a departure from thrash and became a little more pop. There is the same sort of elements in Lost Control music and it feels like the same influences in their music. And it continues on this path with a mix of punk and metal and I think that Lost Control makes it very good indeed although it may become difficult to what group of people will like them the most. In some songs I even hear some Weezer-influences.  3/1-2015