LOS PLANTRONICS-MARIACHI DEATH SURF(CD/MARIACHI/BORDER)Norsk surfmusik, ja varför inte. De kör på mestadels utan sång och det är ganska fräckt. De kör den obligatoriska covern Have Love Will Travel så mycket annat går inte att klaga på. Sådan t här är mer för folk som vill ha lite tuffa 60-talsgitarrsolon mer än för de som vill ha punkös men på något sätt kan man tycka att detta är punk också eftersom de skiter i vad någon tycker om dem(SEX)  11/8-00 LOS PLANTRONICS-MARIACHI DEATH SURF(CD/MARIACHI/BORDER)Norwegian surfmusic, yeah why not. They do the most of the songs without any singing and they do the obligitarian cover Have Love Will Travel and so much else can´t we complain on. This sort of music is more for people who like tough 60´sguitarsolos more than for the people who wants fastpunk. But in a way I think this is punk because they really do what they want and they don´t give a damn `bout what other people think(SIX)11/8-00