LORETTA PROBLEM-CELEBRATE NOW(CD-KRÅKLUND KRÅCD 21)/ JUSTICE OR CRIME(CD-SINGEL KRÅCD 29)

En gammal finsk grupp som har en skiva som nästan har 20 år på nacken plus en singel som jag kör i samma recension. På fullängdaren är det 10 egna låtar plus den gamla I fought the Law som många gjort en gärning och ogärning. På andra låten Soldier Boys blir det riktigt bra för här handlar det om folkpunk a´la Levellers eller något i den stilen och när låtarna är så pass bra som där och Two days after så är och var Loretta problem en riktigt bra punkrockgrupp. Det är synd att de inte gjort något på så länge och jag vet inte om detta är rättvisande för gruppen eller om de har tankar på att göra något nytt. Men att gruppen är/var bra råder det ingen tvekan om och jag gillar verkligen deras sound och sångerska Tarja sjunger på ett sätt som passar ypperligt till denna ganska snabba musik. Även på singeln är det folkpunk som är grejen och det är två starka låtar med nästa mer folk än på fullängdaren…så jävla bra!!! 12/9-2014

*********

LORETTA PROBLEM-CELEBRATE NOW(CD-KRÅKLUND KRÅCD 21)/ JUSTICE OR CRIME(CD-SINGEL KRÅCD 29)

An old Finnish group that has a disc that has nearly 20 years at the neck plus a single that I run in the same review. At full length, it is 10 original songs plus the old I Fought the Law that made ​​many a deed and misdeed. On the second song Soldier Boys will be really good for this, it is about folk punk a'la Levellers or something like that and when the songs are so good that there Two days after it is and was Loretta Problem is a really good punk rock group. It's a shame they have not done anything in so long and I do not know if this is true for the group or if they have thoughts of doing something new. But the group is / was good, there is no doubt and I really like their sound and singer Tarja sings in a way that is ideal for this rather fast music. Also on the single is the folk punk that is the thing, and there are two strong songs with the next more people than the full-length album ... so fucking good !!! 12/9-2014