LORENZO´S MUSIC-SCHEMATIC(CD- CRUSTACEAN CRST-21) Lorenzos Music påminner mig om Jethro Tull på något underligt vis. Men det är kanske beroende på att de blandar musikstilar på ett underligt sätt. Det finns saxofoner, det finns andra underliga instrument om man får aldrig något riktigt grepp om musiken. Men skulle man försöka att förklara med ett ord får vi väl säga indieprogg(vad det nu är ?) . Kanske lite väl pretentiöst för min del men kanske efter ett par lyssningar till(FEM)  28/8-00 LORENZO´S MUSIC-SCHEMATIC(CD- CRUSTACEAN CRST-21) Lorenzos Music remind sme about Jethro Tull in a peculiar way. But it maybe depends that they mix different musicstyles in an odd way. Here´s saxophones and other different musicinstruments. and I never get any clue about what they play . But I will try to explain in a word what they play (indieprogressive( what is that??). Maybe to pretentious to my taste but after some more listenings so....(FIVE)  28/8-00