LOOKING FOR AN ANSWER(CD-DISTORTION DIST CD 63) Många gånger tycker man att sådan här snabb musik är svårt att höra texter på, denna gång kvittar det ju eftersom de sjunger på spanska så hade jag inte haft någon hjälp om jag hade hört texeterna. Tänk er ett tidigt Napalm Death blandat med Nasum och Chaos Uk och ni har Looking for an Answer som i en liten ask. 24 låtar på väldigt snabb tid är vad vi få serverat och den growlande rösten sångaren har är helt underbar. Det går inte att lyssna på det för länge men att vakna upp till detta är inte helt fel.(SJU) 27/9-02

LOOKING FOR AN ANSWER(CD-DISTORTION DIST CD 63) Many times you think that these fast music is difficult to hear lyrics on, this time it doesn´t matter because they sing in spanish so I hadn´t any help if I´ve heard the lyrics. Think of an early Napalm Death, mixed with Nasum and Chaos UK and you have looking for an Answer in a little box. 24 songs in very fast time is waht we got served and the growling voice is really wonderful and that must the singer have trained on. You can´t listen this for a long time but to wake up with this ain´t wrong.(SEVEN) 27/9-02