LOGH-NORTH(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 107) Skivan börjar med ett lugnt piano och ganska vacker sång….Inte alls den musik man en gång i tiden förknippade det här bolaget med. Lite pojkbandsfeeling där i början. När Saturday Nightmares sätter igång så blir det mer och mer en R.E.M.-feeling på låten….rätt bra faktiskt. Kanske inte skivan man sätter på på en fest utan mer en skiva som man sätter på dagen efter fest kan jag tänka mig. Det sätter inte riktigt igång någon gång och många av låtarna känns som om de går på tomgång även om det finns saker i deras musik som är OK.(SEX) 22/5-07

LOGH-NORTH(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 107 The record starts with a calm piano and beautiful song….Not the music which I once upon a time thought about when this company started. A little bit boybandfeeling there in the beginning. When Saturday Nightmares comes so is it more and more a R.E.M.-warning on that….really good actually. Naybe not the record you put on on a party more the one that you put on after a party if you say so. It doesn´t really have the speed  many times and it feels like the songs is really empty sometimes even if there´s things in their music which is OK.(SIX) 22/5-07

LOGH-THE RAGING SUN(CD-BAD TASTE RECORDSBTR 66) Logh ger oss en skön upplevelse. Det är bara att knäppa upp säkerhetsbältet , luta sig tillbaks och bara njuta. Singer/Songwriter stil är det över Loghs musik och helt klart är det en angenäm upplevelse att lyssna till Logh. Man behöver inte hetsa upp, inte tänka på vad som händer runtomkring utan bara slänga allt man har för händerna och låta musiken överskölja dig. Vad är det då för människor som gillar detta då,  ni som gillar Hederos & Helleberg, Lossegoats, Songs of Soil och så vidare borde vara anhängare till detta. Så om ni ite har hört Logh ge dem en ärlig chans.(SJU) 5/8-03

LOGH-THE RAGING SUN(CD-BAD TASTE RECORDSBTR 66) Logh gives us a pleasureful experience. It´s only to take off the security belt, be relaxed and only enjoy. Singer/ongwriter style is it over Loghs music and it´s a really pleasure to listen to them. You don´t need to be upset, not thinking about what happening around you and you can release everything you have in your hands and let the music be all over you. What type of people like this music then, You people who like Hederos & Hellberg, Loosegoats, Songs of Soil and so on should be listeners tot his so have you missed Logh, give them an honest chance.(SEVEN) 5/8-03