LO-FI-LONG HAIR COLD DRINKS(SINGEL LÄJÄ RECORDS)

8 låtar på en vinylsingel säger väl det mesta om att det kommer att gå fort eller hur? Men det är inte riktigt den typ av musik som jag trodde. Hardcore alltså utan det är mer en typ av stökig punkrock som är grejen för Lo-Fi. Visst finns det hardcoreinfluenser här och där men i det stora hela så kan vi nog kalla det punkrock och detta på ett viss som får mig att tänka på tidiga amerikanska grupper mer än de engelska dito. Jag gillar typen av musik ganska mycket och tycker att de lyckas att balansera det stökiga med melodier på ett bra sätt. De 8 låtarna blir därför ett ganska angenäm upplevelse…6/3-2015

******

LO-FI-LONG HAIR COLD DRINKS(SINGEL LÄJÄ RECORDS)

8 songs on a vinyl single say well most of it will go fast right? But that's not really the kind of music that I thought. Hardcore Thus, rather it is more a kind of messy punk rock that's the thing for Lo-Fi access. Certainly there are hardcore influences here and there but on the whole we can probably call it punk rock and this in a particular makes me think of early American groups more than the English ones. I like sort of music quite a lot and think that they manage to balance the bustling with melodies in a good way. The 8 songs are therefore quite a pleasurable experience ... 6/3-2015

LO-FI-FAST ROCKING SLOW HUMPING(CD-CAJA RECORDS)

Jag tror att gruppen kommer från Brasilien och de verkar verkligen ha ett rikt musikliv där och då i genres som punk, hardcore och thrash...sådant som jag gillar. Lo-Fi är fyra killar som ser ganska vanliga ut och jag skulle kunna tänka mig en skateboard i deras näve. De överraskar mig faktiskt ganska mycket för jag trodde det skulle vara någon sorts skatepunk men i första låten Having sex with older woman blir det riktigt rått faktiskt. Jag tänker mer på Exploited och Discharge än jag tänker på Bad Religion och NOFX om man säger så.  Det fortsätter på det viset och det är inte bara de engelska grupperna jag nämnde som har gett de sitt sound utan en hel del amerikansk tidig hardcore är nog upphovet till Lo-Fis musik...fräckt som bara den faktiskt och det vilar ett "gammal" sound över musiken 23/9-2014

*******

LO-FI-FAST ROCKING SLOW HUMPING(CD-CAJA RECORDS)

I think the group will from Brazil and they really seem to have a rich music scene there and then in genres as punk, hardcore and thrash ... things that I like. Lo-Fi are four guys who look pretty ordinary out and I would consider myself a skateboard in their fist. They surprise me pretty much as I thought it would be some sort of skate punk, but the first song Having sex with older woman gets really raw indeed. I think more of Exploited and Discharge than I think of Bad Religion and NOFX if you say so. It continues that way and it's not just the English groups I mentioned who have given the their sound without a lot of early American hardcore is probably the source of the Lo-Fis Music ... brazenly as just the fact and it rests an "old "sound of music 23/9-2014