LOCHFRASS-GERADEAUS UND DANN NACH LINKS(CD-ROLL IN RECORDING)

Lochfrass inleder skivan med en låt om Ramones men det finns ingen text skriven på konvolutet så jag vet inte om det är en hyllningslåt eller vad det handlar om. Lustigt nog låter det inte som en Ramones-låt heller för det brukar ju sådana låtar göra. Lochfrass släpper här en 16-låtars tysksjungen skiva. De spelar annars en snabb punkrock med stora 77-influenser och då menar jag mest ljudet som påminner om det och jag tänker just där på en del gamla grupper som Eater, Johnny Moped osv men de sjöng ju inte på tyska. Tyst nu för fan…jag vill lyssna. 5/7-2010

*******

LOCHFRASS-GERADEAUS UND DANN NACH LINKS(CD-ROLL IN RECORDING)

Lochfrass first song on this record is a song about Ramones but there is no lyric written on the Cd-cover so I don´t know if this is a tributesong or what

it´s all about. Funny is that it doesn´t sounds like Ramones because songs about Ramones seems to do that. Lochfrass release here a 16-tracj germansinged record. They plays fast punkrock with big 77-influences and then I mean the sound which remind me about that and I think a lot of old groups like Eater, Johnny Moped etc but they was not singing in german. Shut up for god´s sake..I want to listen. 5/7-2010

LOCHFRASS-ALLES WIRD SICH ÄNDERN..NUR DIE WURST HAT ZEI(CD)

2008 kom den här skivan och den innehåller 15 låtar av och inledningslåten Wie Immer har en gitarrslinga som jag önskar att jag hade skrivit. Men nu finns det lite problem med detta. Jag har ju inget band……och framförallt så saknar jag ju förmågan att spela gitarr. Lochfrass är annars ett band som sprudlar av spelglädje och punk verkar vara något som Lochfrass älskar och då gör det inte så mycket om det inte låter perfekt. För perfekt låter det inte om Lochfrass musik men jag tycker ändå de skall ha ett stort plus i kanten för att de verkligen gör något de älskar. 5/7-2010

*******

LOCHFRASS-ALLES WIRD SICH ÄNDERN..NUR DIE WURST HAT ZEI(CD)

2000 came this record out and it contains 15 songs and the introsong Wie Immer have a guitarmelody which I wish that I had written. But now there´s some problem with this. I have no band…and I cannot play any instrument and I really can´t play the guitar. Lochfrass is otherwise a band which is bubbling of happiness to play and punk seems to be something that Lochfrass loves and then it´s not so bad if it isn´t sounds perfect. Because perfect it doesn´t sound about Lochfrass music but I think anyway that they should have a big plus because they do something that they really love. 5/7-2010