LIVINGSTONS-LIVINGSTONS(CD-WAGON YARD RECORDS)

Om man lägger ihop grupper som Lurkers och Heartbreakers så tycker jag nästan att jag hör Livingstons. Lägg till detta lite rockabilly i några av låtarna så tror jag att beskrivningen och en ganska rättvis sådan är fulländad av Lingstons. Men som vanligt är det ju så att man kanske inte kan vara så enkelspårig att man tycker att det låter si eller så och jag tror nog att alla som är inne på lite distad rock kan uppskatta något hos denna grupp. Till och med lite metal har hittat in till gruppen i Migraine Cafeteria och då är det i och för sig en ganska lågmäld form av metal men den finns där ändå. Jag tror detta kanske är till gruppens nackdel att de inte riktigt hittat sin egen stil utan att de lånar lite här och där och skulle allt låta som i Middle Class Crazy till exempel skulle jag vara mycket mer nöjd. 21/5-2015

******

LIVINGSTONS-LIVINGSTONS(CD-WAGON YARD RECORDS)

If you add groups Lurkers and the Heartbreakers, I think almost that I hear Livingston's. Add to this a little rockabilly in some of the songs, I think that the description and a pretty fair Such is accomplished by Ling's. But as usual, it is a fact that one might not be so single-minded that you think it sounds this or that, and I think that everyone who is in some distorted rock can appreciate something of this group. Even some metal found in the group of Migraine Cafeteria and then it is in itself a fairly low-key kind of metal but it is there nonetheless. I think this might be the group's disadvantage that they are not quite found his own style without borrowing a little here and there and everything would sound like in the Middle Class Crazy For example, I would be much more satisfied. 21/5-2015