LIVET SOM INSATS-CHECK YOUR GRIND(CD-EVERDYDAY HATE EDH070)

Gruppen har ett underbart som är en hyllning(tror jag) till Beastie Boys tidiga alster. Musikaliskt är det väl kanske ingen liknelse med den gruppen precis och precis som titeln på skivan avslöjar att det är grindcoreaktig musik som är grejen för detta band men hörs tycker jag nog ändå att den här gruppen i alla fall lyckas få till detta som är mer smakfullt än andra grupper i denna genre.  För deras texter är faktiskt hörbara och det är ju bra när man har texter som behandlar viktiga saker. Korta snärtiga texter och självklart är det bra att det finns ett texthäfte med för det hjälper ju upp det hela att höra vad de sjunger. Men att tre grabbar kan låta så här mycket är rätt fantastiskt egentligen. Vill ni ha en tjugotreminuters överkörning så tycker jag absolut ni ska kolla in Livet som Insats för jag tror inte ni blir besvikna...23/7-2016

*******
LIVET SOM INSATS-CHECK YOUR GRIND(CD-EVERDYDAY HATE EDH070)

The group has a great, a tribute (I think) to the Beastie Boys early works. Musically it may well no comparison with the group right and just as the title of the record reveals that it is grindcore-like music that is the thing for this band but heard, I think for sure to this group anyway manage to get to this more tasteful than other groups in this genre. For their lyrics are actually audible and it's good when you have texts dealing with important things. Short catchy lyrics and of course it is good that there is a lyricsheet with the help of course and we canhear what they are singing. But the three guys can sound this much is pretty amazing really. Do you want one twenty-three minutes driving over so I definitely think you should check out their Livet som Insatsbecause I do not think you will be disappointed ... 23/7-2016