LITTERBUG-COUNTDOWN TO SCHADENFREUDE(CD-JUST SAY NO TO GOVERNMENT MUSIC)

7 nya låtar från 2018 samsas med sju gamla låtar från åren 2010-2014. Litterbug har jag gillat sedan första gången jag hörde dem. De har en punkstil som får mig att tänka på tidiga punkband från England på samma gång som de har ett mer modernt sound. Men de överväger åt 77-punkhållet tycker jag och det är jag glad för eftersom jag är så pass gammal att jag faktiskt var med redan då. De nya låtarna håller lika hög klass som vanligt och jag gillar verkligen deras driv som de har i låtarna och man märker att kärleken till tidig punk är stor och det uppskattar jag också.  De bevisar att det inte behöver vara en nostalgitripp att spela den här typen av punk utan att man kan göra den till modern musik och framförallt riktigt bra musik i punkens tecken. Deras punkversion av Do Nothing är superb. 27/4-2018


*******

LITTERBUG-COUNTDOWN TO SCHADENFREUDE(CD-JUST SAY NO TO GOVERNMENT MUSIC)

7 new songs from 2018 are combined with seven old songs from 2010-2014. Litterbug I have liked since the first time I heard them. They have a punk style that makes me think of early punk bands from England at the same time as they have a more modern sound. But they are considering the 77-punkstyle, and I'm happy because I'm so old that I actually was there then. The new songs have high class as usual and I really like their drive as they have in the songs and you notice that the love of early punk is great and I appreciate it too. They prove that there is no need to be a nostalgiatrip to play this kind of punk without making it into modern music and above all this really good music in the spirit of punk. Their punkversion of Do Nothing is superb. 27/4-2018

LITTERBUG-ARTISTIC HARASSMENT(CD)

Jag fick två skivor till av den riktigt bra gruppen Litterbug från Blackpool. Som vanligt är det riktigt bra punkrock som är grejen för Litterbug och de har en attityd som doftar 1977 och det gör ju musiken också. Jag gillar det soundet väldigt mycket för det är ju det som jag är uppväxt med. Man kan ju höra både Eater, Johnny Moped på samma gång som det finns lite Buzzcocks etc där. Men det stora är ju att man hör att de verkligen älskar vad de håller på med och det är ju det viktigaste när det gäller musik men i punk i synnerhet. 14 låtar av ren och skär punkglädje är ett faktum när skivan är slut. Jag sätter på skivan igen….Deras version av Do Nothing är underbar.14/6-2017


********

LITTERBUG-ARTISTIC HARASSMENT(CD)

I got two records of the really good group Litterbug from Blackpool. As usual, it's really good punk rock that is the thing for Litterbug and they have an attitude that smells of 1977 and that does the music as well. I like that sound very much because that's what I'm growing up with. One can hear both Eater, Johnny Moped at the same time as there are some Buzzcocks etc there. But the big thing is to hear that they really love what they are dealing with and that's the most important thing about music but in punk in particular. 14 songs of pure punk joy are a fact when the disc is over. I put on the disc again ... Their version of Do Nothing is wonderful.14/6-2017

LITTERBUG-ITS PUNK ROCK JIM BUT NOT AS WE KNOW IT(CD-GROOVY ROBOT PRODUCTION)

Även på denna skivan får man en förnimmelse om hur punkrock lät när den kom och när den kom från England. Det var då som punken hade en attityd man blev rädd för och ens föräldrar varnade mig för att det var farliga människor. Jag tror inte på något sätt att de här människorna är farliga på något sätt och ni som är kängfantaster kanske inte har så mycket att hämta här precis. Det är mer melodisk punkrock fast med ett sound som sticker ut. I listen to bands sticker ut lite från skivan eftersom de har alla tempo man kan ha i en punklåt, snabb, långsams och skitsnabb… De 18 låtarna håller alla hög klass och jag blir glad av att lyssna till Litterbug. 14/6-2017


*******

LITTERBUG-ITS PUNK ROCK JIM BUT NOT AS WE KNOW IT(CD-GROOVY ROBOT PRODUCTION)

Even on this album you get an idea of how punkrock sounded when it came and when it came from England. It was then that the punk had an attitude you became afraid of, and even parents warned me that it was dangerous people. I do not believe in any way that these people are dangerous in any way and you who are crustfans might not have much to get here right now. There is more melodic punk rock stuck with a sound that stands out. In I listen to bands stand out from the record because they have all the pace you can have in a punk song, fast, slow and sharp. The 18 songs are all high class and I'm delighted to listen to Litterbug. 14/6-2017

LITTERBUG-YOUR PERCEPTION IS NOT MY REALITY(CD-JSNTGM 030)

Litterbug verkar komma från Rebellion festivals hemstad Blackpool. Man hör att hemvisten är i punkens land och jag tycker mig höra en hel del olika gamla punkband i Litterbugs musik också. En del av låten av Prozac Zombie påminner mig om Generation X på samma gång som tuffare saker. På denna Cd får vi 22 låtar och det är mycket trevligt att få lyssna till så många låtar med denna grupp som gör en typ av engelsk punk som jag gillar mycket. Det är lite lätt distade låtar som är grejen och detta med mycket melodier och jag gillar det riktigt skarpt. Gitarrer som skär genom luften och en sångare som låter lite lätt arrogant och allt detta med en stor knivsegg 77-punk i allt det moderna och det är verkligen pricken över i:t! 31/5-2017


********

LITTERBUG-YOUR PERCEPTION IS NOT MY REALITY(CD-JSNTGM 030)

Litterbug seems to come from Rebellion's hometown of Blackpool. It is said that home is in the country of punk and I think I hear a lot of different old punk bands in Litterbug's music as well. Part of the song of Prozac Zombie reminds me of Generation X at the same time as tougher things. On this CD we get 22 songs and it is very nice to hear so many songs with this group that make a kind of English punk that I like a lot. There are some slightly distorted songs that are the stuff and this with a lot of tunes and I really like it. Guitars that cut through the air and a singer who sounds a bit light arrogant and all this with a big 77-punk knifeedge in all the modern and it's really on the dot! 31/5-2017

LITTERBUG-THE ITS NOT FUNNY MINI ALBUM(CD)

Den här gruppen kommer tydligen från Blackpool och där har de ju en viss punktradition med grupper som Fits och en festival som Rebellion. Kul grupp tycker jag men det kanske har med min ålder att göra för jag tycker att de gör en riktigt bra 77-punkskiva här men ni unga punkare tycker säkert bara det är träigt men det är så här punk lät när den föddes på 70-talet. Visst det kanske är poppigt eller powerpop eller vad man skall kalla det men jag gillar verkligen deras sätt att bygga upp låtarna och få dem att låta så bra. Jag tänker på många gamla punkgrupper och då är det kanske lite mer okända sådana som fanns i England i början av punken. Fräckt som fan är det i alla fall. 8/10-2014

********

LITTERBUG-THE ITS NOT FUNNY MINI ALBUM(CD)

This group comes apparently from Blackpool and where they have the some punk tradition with groups like Fits and a festival Rebellion. Fun group but I think it might have been with my age to do because I think they do a really good 77-punkrecord here but you young punks think it's probably just woody, but this is what punk sounded when it was born in the 70s . Sure it might be poppy or power pop or what to call it but I really like their way of building up the songs and make them sound so good. I think of many old punk groups, and then it's perhaps a bit more exotic ones that existed in England at the beginning of punk. Cool as hell is it, anyway. 8/10-2014