LIPTONES/BEAT BAHNHOF-SINGEL(SINGEL/AMTY RECORDS AMTY 039)

En splitsingel med ett svenskt och ett japanskt skaband. Liptones har man ju hört förr…Det var nåt fel på min brända CD så jag hade inget ljud men hittade en lyssningsfil på nätet av Karma Comedown och det är en riktigt dansant skalåt som verkligen berör och jag tror och hoppas att den andra låten låter lika bra och det lilla jag får höra av beat Bahnhof låter bra det också och deras utseende är ju likt Madness på omslaget och bara det bådar ju gott. Som sagt det lilla jag hört från singeln verkar bra och ett givet köp om man gillar glad skapunk. 2/1-2017

*******

LIPTONES/BEAT BAHNHOF-SINGEL(SINGEL/AMTY RECORDS AMTY 039)

A split single with a Swedish and a Japanese ska band. Liptones have I heard before ... There was something wrong with my burned CD so I had no sound but found a file to listen online on Karma comedown and it's a really danceable skasong that really concerns and I believe and hope that the second song sounds the same good and the little I hear the of Beat Bahnhof sounds good also, and their appearance're like Madness on the cover and only that bodes well. That said the little I heard from the single seems good and a given purchase if you like happy skapunk. 2/1-2017

LIPTONES-SIDOSPÅR(CD-AMTY RECORDS )

Jag trodde bara Liptones sjöng på engelska men nu har den gamla skagruppen börjat sjunga på svenska…skall bli intressant och ett roligt grepp. Jag tänker lite på Moneybrother och när han sjöng på svenska i öppningslåten och det kanske inte är musikaliskt rätt att jämföra med honom men det är nog sångaren i Liptones som har lite Anders Wendin-liknande sångröst. Annars svänger det riktigt bra om gruppen och det blev inte töntigt som jag var lite rädd för att det skulle bli egentligen. Men det låter faktiskt riktigt bra och jag kan tänka mig att de kommer att finna en större publik konstigt nog på detta sätt och de kommer att få en hel del radiospelningar på denna skivan tror jag.  Jag fortsätter dansa nu om det är okej så stör mig inte mer nu…15/9-2014

*******

LIPTONES-SIDOSPÅR(CD-AMTY RECORDS )

I just thought Liptones sang in English but now the old skagroup started singing in Swedish ... will be interesting and a fun approach. I think a little about Moneybrother and when he sang in Swedish in the opening song, and it may not be musically correct to compare with him, but it's probably the singer in Liptones who have little Anders Wendin-like singing voice. Otherwise it turns really good about the group and it was not corny like I was a little afraid it would be really. But it actually sounds really good and I can imagine that they will find a larger audience, oddly, in this way and they will get a lot of radioplays on this album I think. I continue dancing now if that's okay so do not bother me more now ... 15/9-2014

LIPTONES-IN ENGLISH(CD-AMTY RECORDS AMTY 012)

Jag kollade på en film för några dagar sedan med gruppen Special Beat och tänkte på att jag saknade skamusiken ganska mycket men det råder svenska Liptones bot på. Deras svängiga, snabba skamusik är verkligen något som man blir glad av och därmed basta. Jag älskar låten som handlar om de röda Dr Martens och den gör mig riktigt riktigt glad. Att man göra texter om så pass banala saker och ändå få till något så bra. Sådan här musik gör mig nästan alltid glad och om alla lyssnade på den här typen av musik så skulle inte några bråk uppstå. 27/9-06

*******

LIPTONES-IN ENGLISH(CD-AMTY RECORDS AMTY 012)

I checked a movie some days ago with the group Speical Beat and then I understood how much I have missed music like this but that helps Liptones me to take revenge on. Their swinging fast skamusic is really something you become happy to listen to. I love the songs that is about those red Dr Martens and that makes me really happy. To do lyrics about so banal things like that and get foreward a message anyway. This sort of music makes me always happy and if everyone listened to music like this not any fights will be out in the streets.  27/9-06