LIONHEART BROTHERS-WHITE ANGEL BLACK APPLE(CD-SALLY FORTH SF 1076) Som ett tidigt Jesus and Mary Chain fast utan så mycket distorterade gitarrer dyker Lionheart Brothers upp. Vacker musik med smäktande stil är vad som bjuds på denna skiva. Riktigt trevlig indiemusik som för tankarna både hit och dit och många grupper har säkert passerat förbi Lionheart Brothers skivspelare. Sångaren kanske borde skrika ut sin ångest lite mer istället för att nästan viska fram sin röst. Han kommer lite för långt bak i ljudbilden ibland tycker jag.(SEX) 14/11-03

LIONHEART BROTHERS-WHITE ANGEL BLACK APPLE(CD-SALLY FORTH SF 1076) As an early Jesus and Mary Chain but without the distorted guitars comes Lionheart Brothers foreward. Really beautiful music in a nice style is what we´re been giving on this record. Really nice indiemusic which make my thought go here and there and many groups have surely passed by Lionhearts Brothers record player. The singer should maybe shout out his anger some more instead of whispering foreward his vocals. He comes to long back in the sound picture sometimes I think.(SIX)  14/11-03
LIONHEART BROTHERS/THE SPIRIT THAT GUIDE US(SINGEL-SALLY FORTH SF 1027) Lionheart Bros spelar en typ av emocore som är svårbeskrivbar. Mycket break på Psalm 1... som är ganska svåra att förstå. Det 'är mest väsande gitarrer och ibland påminner det om Jesus and Mary Chains första skiva fast sämre. Då är TSTGU bättre även om de inte lyckas övertyga mig riktigt med sin halvskrikiga, halvstökiga emocore(FEM) 28/9-00 LIONHEART BROTHERS/THE SPIRIT THAT GUIDE US(SINGEL-SALLY FORTH SF 1027) Lionheart Bros plays the type of emocore which is very difficult to describe. Many breaks on Psalm 1... which is really difficult to understand. It´s mostly guitars which is hears much and sometimes it reminds me about Jesus and Mary Chains first LP but not so good. Then is TSTGU better but they can´t really makes me glad either with their halfshouty, halfnoisy emocore(FIVE)  28/9-00