LIIMANARINA-DOKAUSCHWITZ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 149)

Kanske lite provocerande att ha med Auschwitz i namnet på skivan och tittar man på bilder etc så är det helt omöjligt att förstå innan vad detta skulle bli för musik. Skivan börjar med en akustisk låt som är väldigt lugn….Och det fortsätter på ett ganska lugnt vis och det är en ganska udda skiva överhuvudtaget och det kanske inte är så att vi svenskar förstår detta så bra och jag tror nog att om man kan finska så blir det nog mer kul. Jag tycker det påminner om tidig svensk progg på något sätt men på finska då. Thåström gjorde ju en låt som heter Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce och här har de en låt som heter Kukaan ei blues laula niikku sokes Jeffrey lee Pierce och det kan vara samma låt men jag vet inte. En udda upplevelse är det i alla fall med alla dessa udda varianter på andras låtar.  20/3-2015

******

LIIMANARINA-DOKAUSCHWITZ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 149)

Maybe a little provocative to have to Auschwitz in the name of the disc and if you look at pictures etc so it is quite impossible to understand before what this was going to be for music. The disc begins with an acoustic song that is very calm ... .And it continues on a rather quiet way and it's a pretty odd album at all and it may not be so that we Swedes understand this as well and I do think that if you can Finnish it will be probably more fun. I think it is reminiscent of the early Swedish prog in any way but in Finnish time. Thåström did that a song called Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce and here they have a song called Kukaan e blues Laula niikku Wanted Jeffrey Lee Pierce and it may be the same song but I do not know. An odd experience it anyway with all these odd variations on other songs. 20/3-2015