LIDSKE ZDROJE-ICH ERWARTE NIX MEHR(SINGEL-PAPAGAJUV HLSATEL PH 309)

Den här gruppen längtar man ju efter en LP med för deras snabba punkrock ger mig mersmak och första låten Ich erwarte nicht mehr är en riktigt snabb och melodiös låt och allt detta kröns med både tjej och kille på sång som jag älskar.  De sjunger på tyska, engelska och tjeckiska och allt låter lika bra. Someone else´s fault är en riktigt rockrökare och gruppen går högre och högre upp på min topplista. Jag blir mer och positivt överraskad för varje låt som kommer ut ur mina högtalare och jag vill aldrig att det tar slut men det gör det alltför snabbt eftersom låtarna bara är fyra. På sista hemspråksjungna låten fortsätter det i samma sköna stil. Kanske den hårdaste låten men vilket kvartett av låtar. Får ni chansen så ta den….kolla in gruppen med en gång! 31/11-2023


********

LIDSKE ZDROJE-ICH ERWARTE NIX MEHR(SINGEL-PAPAGAJUV HLSATEL PH 309)

 

This group I long for an LP with because their fast punk rock gives me a taste for more and the first song Ich erwarte nicht mehr is a really fast and melodic song and all this is crowned with both girl and guy on vocals which I love. They sing in German, English and Czech and everything sounds just as good. Someone else ́s fault is a really rocksmoker and the group goes higher and higher up on my top list. I get more and positively surprised for every song that comes out of my speakers and I never want it to end but it does it too quickly because the songs are only four. On the last home-language song it continues in the same beautiful style. Maybe the hardest song but what a quartet of songs. If you get the chance so take it....check out the group at once! 31/11-2023

LIDSKE ZDROJE-SPATEJ VTIP(FLEXI-HUMANE RECORDINGS HR55AD01FD)

 

En flexisingel är man inte van vid att få. Men här kom det en och detta är en låt som jag verkligen gillar. På sitt eget språk ger de oss en punkig rocklåt i samma anda som gamla engelska punkband och det är verkligen en låt som fastnar. Det finns någon tidig Jam-gitarr som jag verkligen gillar och hade den varit på engelska hade det varit en hit i punkkretsar men får mig är det ändå en hit eftersom jag älskar band som sjunger på sitt hemspråk. Låt nummer två på skivan är Bes som är en 44 sekunders riktigt snabb och bra punklåt och man blir lite ledsen när den tar slut!  31/10-2023


********

LIDSKE ZDROJE-SPATEJ VTIP(FLEXI-HUMANE RECORDINGS HR55AD01FD)

A flexi single is something you are not used to getting. But here it came one and this is a song that I really like. In their own language they give us a punky rocksong in the same spirit as old English punk bands and it ́s really a song which gets stuck. There is some early Jam guitar that I really like and if it had been in English it would have been a hit in punk circles but for me it is still a hit because I love bands that sing in their native language. Song number two on the record is Bes which is a 44 seconds really fast and good punksong and you get a little sad when it ends! 31/10-2023