LEPRECHAUN-LONG ROAD(CD-HEARTS BLEED BLUE)

Det här brasilianska bandet har banjo, fiol i sin sättning och då hoppas man ju på lite folkpunk eller något i den stilen. Det var något i den stilen och det är en kvinna som sjunger i denna grupp och det låter riktigt bra. Svårare att jämföra med något annat då eftersom de flesta folkpunkrockgrupper har killar som sjunger(vad jag kommer ihåg i alla fall). Det är lite irländskt, säkert lite inhemskt också. Men helt klart är det en intressant skiva och jag tänker mig en blandning av Fairport Convention, Fairground Attraction och Les Negresses Vertes bara för att säga något men jag är ganska nöjd med den beskrivningen och det är riktigt bra och de borde ha alla chanser att bli stora i hela världen men då skall man kanske komma från USA eller England och inte Brasilien. 9/9-2014

*******

LEPRECHAUN-LONG ROAD(CD-HEARTS BLEED BLUE)

This Brazilian band has banjo, fiddle in its lineup and then hope one of the little folk punk or something like that. It was something like that and it is a woman singing in this group and it sounds really good. More difficult to compare with anything else then because most people folkpunkrockgroups have guys singing (what I remember, anyway). It's a bit Irish, certainly a bit domestically too. But clearly it's an interesting album and I imagine a mix of Fairport Convention, Fairground Attraction and Les Negresses Vertes just to say something but I'm pretty happy with the description and it is really good and they should have all chances to become large in the world but then you might get from the United States or England and not Brazil.  9/9-2014