THE LEO/PHARMACISTS-THE TYRANNY OF DISTANCE(CD LOOKOUT RECORDS LK 268 CD/BORDER) Jag har aldrig hört en grupp som påminner mig så mycket om andra saker men ändå har fått till en egen stil. Leo/Pharmacists har spår av både Beatles och Housemartins(???) Varför Housemartins undrar kanske en del men det beror mycket på den ljusa rösten som sångaren använder sig av. I Stove by a whale finns mycket Beatles och Get Back eller vilken låt det nu är den påminner om. Men bra pop lyckas gruppen i alla fall förmedla så här på morgonen även om de inte kommer med något nytt(SEX) 19/3-02

THE LEO/PHARMACISTS-THE TYRANNY OF DISTANCE(CD LOOKOUT RECORDS LK 268 CD/BORDER)I have never heard a group which remins em so much of other things but they have got an own style n every case. Leo/Pharmacists have traces of both Beatles and Housemartins(???) Why Housemartins someone maybe thinks but it depends much of the voice the singer have. In Stove By a whale it´s much Beatles and Get Back or which songs it is that it reminds me about. But good pop the group really make in this morning even they don´t come with something new(Six) 19/3-02