LE NOMBRE-LE NOMBRE(CD-BLOW THE FUSE RECORDS BTRCD 003) Rock på franska, ja varför inte? Le Nombre ger oss i alla det även om vi inte gillar det. Rock med mycket attityd är vad vi får oss till livs. Ganska kaxig sådan men det är synd för jag vet absolut inte vad de sjunger om men man kan inte få allt. Det är fräckt med blåssektionen de får till ibland och då handlar det inte om ska utan mer att få till ett mer kraftfullt sound. Helt klart en riktigt trevlig grupp som lyckas få till sitt sound på ett ypperligt sätt och jag vill bara höra mer hela tiden så det var tur att bolaget skickade två skivor med gruppen.(SJU) 29/11-04

LE NOMBRE-LE NOMBRE(CD-BLOW THE FUSE RECORDS BTRCD 003) Rock in French, yeah why not? Le Nombre gives us that anyway even if we don´t like it. Rock with much attitude is what they gives us. Really cocky styled but it´s a shame that I absolutely don´t know what they sing about but you can´t get everything. It´s cool with the hornsection they have and then it´s not about ska because it´s more about getting a powerful sound. Really clear is that this is a nice group which manages to get their own sound in a good way and I want to hear more with the group all the time and it was lucky for me that the label sent me two albums with the group.(SEVEN) 29/11-04
LE NOMBRE-SCENARIO CATASTROPHE(CD-BLOW THE FUSE RECORDS BTRCD 006) Le Nombre verkar ha fått en fast trummis här och ett lite annat sound faktiskt. Ganska galen musik faktiskt och jag kommer att tänka på Bob Hund lite grand när jag lyssnar på skivan. Det är lite av samma tempo och intensitet och att kalla detta punk är kanske fel men det är det närmaste man kan komma den typen av musik när det gäller rock n roll. Heartbreakers är en grupp som jag tänker på lite grand i några av låtarna och då menar jag Thunders Heartbreakers och inte Pettys. Kolla in detta med en gång för deras fransksjungna rock är riktigt bra.(SJU) 29/11-04 LE NOMBRE-SCENARIO CATASTROPHE(CD-BLOW THE FUSE RECORDS BTRCD 006) Le Nombre seems to have one drummer now and a little bit different  sound actually.  Really mad music actually and I think about Bob Hund a little when I listens to the record. It´s the same type of tempo and intensity and to call this punk is maybe wrong but it´s the nearest you can come with this type of music when it´s about rock n roll. Heartbreakres is group which I think of a little in some of the songs and then I mean Thunders Heartbreakers and not Pettys. Check this out at once because their frenchsinged rock is really good.(SEVEN) 29/11-04