LEHNEN-NEGATIVE SPACE(CD-NOISE APPEAL NOISE 97)

 

Skivan börjar med en synthslinga och på den vägen är det i inledningslåten. Ganska lugn och svävande musik. Det är så skivan fortsätter och tas med på en resa genom psykadelsika sfärer och jag tycker musiken ger mi gen hel del eftersom den känns befriande på något sätt. Jag lägger mig ner för att bara lyssna och jag känner mig lugn på något skönt sätt. Varför inte ge gruppen en chans för jag tycker att de är värda det. Ni som annars bara lyssnar på punk kanske ska bryta av med det här. Jag kan inte jämföra med något men det jag kan säga är att det är en hel del olika ljud på den här skivan som de får ihop till en psykadelisk enhet. 23/8-2021


******

LEHNEN-NEGATIVE SPACE(CD-NOISE APPEAL NOISE 97)

The record starts with a synth loop and on that path it is in the opening song. Pretty calm and soaring music. That's how the record goes on and on a journey through psychedelic spheres and I think the music gives me a lot because it feels liberating in some way. I lie down to just listen and I feel calm in some nice way. Why not give the group a chance because I think they're worth it. If you're otherwise just listening to punk, maybe you should break off with this. I can't compare to anything but what I can say is that there are a lot of different sounds on this record that they get together into a psychedelic unity. 23/8-2021