LEGION OF THE DAMNED-SLAVES OF THE SHADOW REALM(CD-NAPALM NPR 827/BORDER)

 

Här snackar vi om snabbspelad musik men någonstans så skiljer de sig ändå från den vanliga thrashgruppen och jag tror mycket av det beror på att sången ligger längre fram än vi är vana vid. Så det måste jag ge dem en hel del cred för för på det viset blir musiken lite mer lättillgänglig för även de som inte orkar med den här typen av musik annars. Men visst finns det influenser som man verkligen hör och jag kan tänka mig tidiga Accept till exempel tycker jag mig höra och det är inte fy skam med en sådan influens eller vad säger ni thrashdiggare. Sångaren pendlar mellan att sjunga och nästan growla ibland men jag gillar mer när den hesa rösten sjunger fram sina texter. Men vill ni bli överkörda av musik så tror jag att Legion of the Damned kan hjälpa er med det för det är ju inte så att det är snäll musik precis. 9/1-2019


*******

LEGION OF THE DAMNED-SLAVES OF THE SHADOW REALM(CD-NAPALM NPR 827/BORDER)

Here we talk about fast-playing music but somewhere they differ from the usual thrash group and I think much of it is because the song is farther ahead than we are used to. So I have to give them a lot of cred because in that way the music becomes a bit more accessible for even those who can't bear this type of music otherwise. But of course there are influences that you really hear and I can think of early Accept for example I think I hear and it is not fun with such an influence or what do you say thrashfans? The singer shifts between singing and almost growling sometimes but I like more when the hoarse voice sings out his lyrics. But if you want to be overrun by music then I think Legion of the Damned can help you with it because it is not so kind music. 9/1-2019