LEFT ALONE-LEFT ALONE(CD-HELLCAT RECORDS 0509-2) Den här gruppen andas punk, ser ut som punk och låter punk. Jag älskar det i alla fall….Visst finns här Rancid influenser för att säga något men det känns som om Left Alone står ganska bra på egna ben trots allt. Det går ofta fort men det är ingen hardcore det handlar om utan snabb poppig punkrock som är lätt att sjunga med i och det beror ju många gånger på att det köras ganska bra i bakgrunden. Trumljudet inledningsvis påminner mig om Tiger Army och det känns i och för sig ganska underligt. Små skainfluenser ibland men det stör absolut inte och Left Alone har kapacitet till att bli ett av de större banden i punkvärlden.(ÅTTA) 15/5-09

LEFT ALONE-LEFT ALONE(CD-HELLCAT RECORDS 0509-2) This group breaths punk, looks like punk and sounds punk. I love it anyway….suere it´s some Rancidinfluences here just to say something but it feels like if Left Alone stands really good on their own legs anyway. It goes fast but there isn´t any hardcore we talk about and it´s poppy punkrock which is easy to sing along with and that depends on the fact that it´s often choirs in the background which I like. The drumsound in the beginning reminds me a little about Tiger Armys sound and that feels a little bit odd. Small skainfluences sometimes but it doesn´t disturb me at all and Left Alone have the capacity to be one the punkworlds biggest bands.(EIGHT) 15/5-09

LEFT ALONE-DEAD AMERICAN RADIO(CD-HELLCAT RECORDS 0481-2/SKIVA) “ I hate emo, they look look like girls and smell like caca, I hate emo, the look like girls and sound like caca, yes I do, and if I had a gun I would shot you too” sjunger gruppen och det är hårda ord men ni förstår att Left Alone inte är gruppen som riktigt blandar in emomelodier i sin musik precis. Men de blandar in en hel del annat istället som ska, reggae, punk och punk igen.  Det är så bra och jag saknar ord för det och man vill sjunga med istället för att sitta här och skriva och på City to City är till och med Tim Armstrong med på en låt.  Riktigt bra punkrock i samma anda som Rancid, Social Distortion, Tiger Army och ni förstår att det är rock n roll det handlar om. Den spanska låten med Patricia Day är fantastsikt bra.(ÅTTA) 9/8-06

LEFT ALONE-DEAD AMERICAN RADIO(CD-HELLCAT RECORDS 0481-2/SKIVA) “ I hate emo, they look look like girls and smell like caca, I hate emo, the look like girls and sound like caca, yes I do, and if I had a gun I would shot you too” the group sings and that is hard words but as you can understand of this is that the group don´t mix in emomelodies in their music precisely. But they mix in ska, reggae and punk in their music. It's fucking good and I miss words and you want to sing along instead of sitting here and wirite about it and in City to City have Tim Armstrong found his way to the studio and sing along with the guys. Really good punkrock in the same spirit as Rancid, Social Distortion, Tiger Army and you can understand that it's rock n roll we´re talking about. The Spanish song with Patricia Day is really good, fantastic.(EIGHT) 9/8-06

LEFT ALONE-LONELY STARTS & BROKEN HEARTS(CD-HELLCAT H 0476-2) En grupp som jag aldrig hört talas om men ack så bra de var. Det känns som om de har lyssnat en hel del till Millencollin, Madness och Social Distortion. Då förstår ni att jag anser att det känns som en blandning av dessa grupper. Inga dåliga referenser eller? Ni förstår alltså av detta också att det är ganska svängig musik och jag tror att Hell-cat har hittat en grupp som skulle kunna bli riktigt känd här. Jag gillar deras attityd och helt klart låter de förbannade på något sätt även om musiken inte är jättetuff men svänget på plattan uppväger allt.(ÅTTA) 12/5-05

LEFT ALONE-LONELY STARTS & BROKEN HEARTS(CD-HELLCAT H 0476-2) A group that I never have heard of before is this but it was hell how good they were. It feels like if they have listened a lot to groups like Millencollin, Madness and Social Distortion. Then you understand that this feels like a mix of these groups. No bad references is it? You can also understand of this that this is really swinging music and I think that Hell-Cat have found a group which could be really wellknown here. I like their attitude and really obvious is that they sound angry even if the music isn´t so tough but the swinging sound is there to help it out.(EIGHT) 12/5-05