LEECHES-GET SERIOUS(CD-TRE ACCORDI RECORDS TA017)

Italienskt band som verkligen imponerar på mig. För här i Sverige hade vi band som Backyard Babies, Hellacopters och vi har Sator och Hives och det är på den vägen som Leeches också har kört in. Ni förstår någonstans varifrån influenserna kommer och det är snabb rock med punkstänk och det är ganska stora punkstänk för den här gruppen och melodierna sitter precis där de skall. Jag gillar verkligen när musiken tar sig detta uttryck och Leeches är helt klart ett av Italiens mest intressanta band men det betyder ju inte att de kommer med något nytt koncept utan att de förvaltar arvet så väl. 9/3-2011

********

LEECHES-GET SERIOUS(CD-TRE ACCORDI RECORDS TA017)

Italian band which really impress on me. Because here in Sweden we had bands like Backyard Babies, Hellacopters and we have Sator and Hives and that´s the way that Leeches also have been driving in on. You can understand from where the influences comes and this is fast rock with punkstains and it´s really big punkstains for this group and the melodies is in the right place. I really like it when the music gets this expression and Leeches is really one of Italy most interesting bands right bow but that doesn´t mean that comes with some new concept more that they take the heritage on very well. 9/3-2011