LECSA-PUNK-10 EVE SEMBEN AZ ELNY OMASSAL-10 YEARS AGAINST OPPRESSION(CD-KANIVO CHAOS) En ungersk pukgrupp är ju inte så vanligt men Lecsa-Punk är en sådan. Franska Kanivo Chaos har släppt ut denna samling med tio års låtars produktion. De är aggressiva men det är inte som förr när man fick höra en punkgrupp från ett udda land att de spelar dåligt musikaliskt också för här handlar det om snabb, ganska välspelad punk. Sedan är det ju i sådana här länder punken borde finnas och frodas för det är ju här som folk lever dåligt och har all anledning att protestera och då är musiken ett gott vapen. Vad skall man då jämföra med, Subhumans, Crass och de typen av band , mycket för det politiska och annars finns säkert Extreme Noise Terror men då i lightversion och inte lika tufft. Kolla in om ni vill ha lite räckvidd över era punkkunskaper.(SJU) 18/10-04

LECSA-PUNK-10 EVE SEMBEN AZ ELNY OMASSAL-10 YEARS AGAINST OPPRESSION(CD-KANIVO CHAOS) A Hungarian punkgroup which isn´t so usual but Leca-Punk is such a group. French Kanivo Chaos have released this compilation with ten years production. They´re aggressive but it´s not as it was before when you heard a punkgroup from the east or toher odd country that they play bad musically. And then it is in these countries it should ne here the punk is big because it´s here that people have bad times and then is the music a good weapon. What shall we compare with, Subhuamn,s Crass and these styled band, much for the political stuff and otherwise maybe Extreme Noise Terror but then in a lightversion and not so tough. Please check this out if you want to have some wider punkknowledge.(SEVEN) 18/10-04