LEALANDSVILLE-4 GREAT SONGS(MINI CD) Andy från Partisans har här tillsammans med sin fru spelat in fyra låtar på sin dator och släppt detta till en single. Första låten It´s Silent är en tribut till Joe Strummer och redan här visar han vägen. Jag tänker lite på en grupp som Penetration och deras trevliga new wave musik och det är fantastiskt vad man kan frambringa på en dator nuförtiden och hur bra det kan låta. Andra låten Call it what u want borde kanske vara hyllningslåten till Strummer för här låter Andy som en ung Strummer och låten är en låt som skulle kunna ha varit på vilket Clash-album som helst, suverän. One Gun One law är en reggaebetonad sak och The C sjunger som en gudinna och man känner hur hela rummet gungar i takt till musiken. Flummig sista låt men som jag förstod så var det ett litet experiment.(SJU) 15/2-06

LEALANDSVILLE-4 GREAT SONGS(MINI CD) Andy from Partisans have here together with his wife recorded four songs into his computer and released as a single. The first song It´s Silent is a tribute to Joe Strummer and already here he shows us the way. I think a little on a group like Penetration and their nice new wave music and it´s fantastic what you can do with a computer today and how good it could sound. The second song Call it what u want should maybe have been the tributesong  to Strummer because this song have Andy on vocals and he sound like an young Joe Strummer and the song is a song which could have been on which Clash-abum as you want. One Gun One Law is a reggaesimilar thing and I feel how the whole room swings to the music. The last song is a little bit psychedelic but as I understood is this an experiment.(SEVEN) 15/2-06