L.D.TOTENKOPF-POD TLAKEM(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 273)

 

PHR fortsätter att ge ut tjeckisk musik och det kanske inte är så konstigt eftersom det är ett tjeckiskt skivbolag 😉. Det verkar som om denna skiva släpptes 1991 första gången och då på kassett. Snabb punk är vad som de ger oss här och det ä ren befriande känsla att lyssna på skivan. Det är musik som inte låter som all annan punk men det är punk väldigt mycket ändå. Låter kanske diffust men det är så det känns i alla fall. 20 låtar är skivan fylld med och ni förstår ganska snabbt att det inte är de längsta punklåtarna i världshistorien. Men som vanligt är det en kulturgärning när sådana här skivor ges ut. Jag gillar det lite distade soundet som gruppen har och de nästan ibland galna låtarna. Tänker tillbaka lite grand på hur det lät i Sverige och det skiljer inte så mycket egentligen. De låter nästan farliga i några av låtarna och då har de verkligen anammat punkens kärna,  låt farlig – men var snäll! Så visst finns det hardcoreinfluenser i en del av låtarna och sammantaget är det en trevlig upplevelse för detta låter inte som allting annat och det är en befrielse så därför jämför jag inte med några band men punk som bara den är det! 5/10-2022


*******

L.D.TOTENKOPF-POD TLAKEM(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 273)

 

PHR continues to release Czech music and it may not be so strange since it is a Czech record label 😉 . It seems that this record was released in 1991 for the first time and then on cassette. Fast punk is what they give us here and it's pure liberating feeling to listen to the record. It's music that doesn't sound like any other punk but it's punk very much anyway. May sound diffuse but that's how it feels anyway. 20 songs the record is filled with and you understand pretty quickly that these are not the longest punk songs in the history of the world. But as usual, it's an act of culture when records like this are released. I like the slightly distorted sound that the group has and the almost sometimes crazy songs. Thinking back a little bit about how it sounded in Sweden and it doesn't really differ that much. They sound almost dangerous in some of the songs and then they've really embraced the core of punk, sound dangerous – but be kind! So certainly there are hardcore influences in some of the songs and overall it's a nice experience because this doesn't sound like everything else and it's a relief so therefore I'm not comparing to any bands but punk as fuck this is! 5/10-2022