LATTE + - NO MORE THAN THREE CHORDS(CD-INFESTED RECORDS)

Italienskt band som jag tror mycket på och jag vet inte varför men det är kanske titeln på skivan som jag tror på…Det är helt rätt det jag gör också för här finns influenser från band som Ramones och Undertones bland annat och det är verkligen den typ av musik som jag har växt upp med och verkligen älskar. Det är snabbt, melodiskt och med låtar som bara fastnar direkt så är Latte+ ett band som verkligen är ett band som jag kommer att lyssna till och jag tror att alla ni punkare som tyckte allting var bättre förr och då menar jag verkligen förr skulle kunna ta detta italienska band till era hjärtan ganska snabbt. För det är körer, snygga slingor etc som man bara skulle kunna döda för! 10/4-2015

********

LATTE + - NO MORE THAN THREE CHORDS(CD-INFESTED RECORDS)

Italian band that I really believe in and I do not know why but maybe it's the title of the disc that I believe in ... It is quite right that I do also here there are influences from bands like the Ramones and Undertones, among other things, and it's really the sort of music I grew up with and truly love. It's fast, melodic and with songs that just stuck directly so Latte + a band that really is a band that I will listen to and I think all of you punks who thought everything was better before, and I really mean sooner could take this Italian band to your hearts rather quickly. Because that's choirs, fancy loops etc that one could only kill for! 10/4-2015