LAST YEAR´S DIARY-SNAPSHOTS(SINGEL SCENE POLICE ) Songwriter are killing emo står det graverat inne i denna singel. Det är väl en bra beskrivning på den här musiken. Det är ett mycket lugnt tempo i deras musik och man kanske inte sätter på detta på en fest men en fullängdare med denna gruppen vore något för oss diggare av lugnare musik. Jag tänker på Songs of Soil för att säga något(SJU) 11/2-02 LAST YEAR´S DIARY-SNAPSHOTS(SINGEL SCENE POLICE ) Songwriter are killing emo it stands in the last line on this vinylsingle on the record. It´s a very good desription on this music. It´s a very calm tempo in their music and you maybe not are putting this on on a party but a fullength album with this group would be something and almost for oss listeners to calm music. I think of Songs of Soil to say something(SEVEN) 11/2-02