LAST WORDS-ANIMAL WORLD(LP-PAPAGAJUV HLSATEL PH 262)

 

Last Words var ett band som jag hade allt med en gång i tiden men så fick jag för mig att sälja all vinyl. Tack nu till PHR som ger ut detta igen. De kommer väl från Australien eller hur var det? De släppte musiken mellan åren 1978-1980 men det var några riktigt bra låtar som spelades in då och singlarna Animal World och Todayz kidz är två av de bästa punksinglarna jag vet(varför sålde jag dem?)  Animal World med sitt 77-sound och den aggressiva rösten och gitarren är nog en av mina favoritlåtar alla tider när det gäller punkrock. Skivan är fylld av tidstypisk punkrock precis av det slaget som jag verkligen älskar och den här skivan är ett måste i alla punkares hem…I alla fall de punkares hem som gillar original punkrock från 70-talet. Jag tror säkert många andra kan uppskatta det också . jag gillar också att de i många av låtarna har valt att ha med saxofon och det är ett underskattat instrument i punkvärlden. Inte en dålig låt på skivan och tänk om alla dagens skivor höll denna kvalitén. PHR har gjort en kulturgärning med att ge ut denna skivan…Ett eget sound tycker jag gruppen har och det är inte så vanligt nuförtiden! 22/4-2021


*********

LAST WORDS-ANIMAL WORLD(LP-PAPAGAJUV HLSATEL PH 262)

Last Words was a band that I had everything at once but then I sell all the vinyl. Thanks now to PHR who publishes this again. They come from Australia, right? They released the music between the years 1978-1980 but there were some really good songs that were recorded then and the singles Animal World and Todayz kidz are two of the best punk singles I know (why did I sell them?) Animal World with their 77-sound and it aggressive voice and guitar is probably one of my favorite songs of all time when it comes to punk rock. The record is filled with punk rock of just the kind I really love and this record is a must in all punks homes… At least the punks home that likes original punk rock from the 70's. I think many others can probably appreciate that too. I also like that in many of the songs they have chosen to have a saxophone and it is an underestimated instrument in the punk world. Not a bad song on the record and the think if all today's records kept this quality. PHR has done a cultural deed by releasing this record… I think the group has its own sound and it is not so common nowadays! 22/4-2021