LAST LINE OF DEFENSE-WE ARE THE STREET/DEMO(CD) Det är inte så ofta man hör den här typen av punk/hardcore just nu. Ni vet den där lite tuffare typen av punk som vi kallar/kallade SxE eller i varje fall jag kallade den det även om det var vegetarianer eller inte för jag tyckte att de hade en speciell stil. LLOD låter arga på sina två skivor och nya demon låter lovande den också. Ni kan tänka er banden på Victory Records i början för det är så som LLOD låter för det mesta.(SJU) 26/2-09

LAST LINE OF DEFENSE-WE ARE THE STREET/DEMO(CD) It´s not so often we can hear this type of punk/hardcore nowadays. You know the little bit tougher one which we call/calls SxE once upon a time or anyway me called it that even if they were vegetarians or not because it was a special style. LLOD sounds angry on their two records and the new demo sounds promising too. You can image the band on Victory Records in the beginning because that way is it that LLOD sounds for the most of the time.(SEVEN) 26/2-09