LAST DAY´S PAY-PINK SLIP(CD)

Last Days Pay är en grupp som jag aldrig har hört talas om(det är i och för sig många grupper just nu som det är fallet med) och det gör ju inget så länge grupperna är bra och ger mig något. För det gör verkligen Last day´s Pay. De har en sångare som påminner mig lite grand om Cocksparrers sångare(tror jag det är) och musikaliskt är det självklart punk som är grejen för bandet och det är ju min favoritmusik så det kan ju inte bli så mycket bättre eller hur? De 14 låtarna har alla chans att bli något stort i punkvärlden men tyvärr faller de säkert bort i mångden av många andra band Men jag hoppas självklart att de kommer att sälja mycket skivor, ha många konserter och få mycket fans.  Pubcrawler är en favoritlåt på skivan eftersom den lite grand skiljer sig från de andra låtarna och har en folkpunkkaraktär. 7/11-2014

*******

LAST DAY´S PAY-PINK SLIP(CD)

Last Days Pay is a group I've never heard of (that is, in itself many groups right now as it is the case) and it does not hurt as long as the groups are good and give me something. For it does indeed Last day's Pay. They have a singer who reminds me a little bit about Cocksparrers singer (I think it is), and musically it's obvious punk who's up for the band and it's my favorite so it does not get much better right? The 14 songs all have the chance to be something big in the punk world, but unfortunately they fall safely away in the crowd of many other bands but I hope of course that they will sell a lot of records, have many concerts and get a lot of fans. Pubcrawler is a favorite song on the album because it a little bit different from the other songs, and has a folk punk character. 7/11-2014