LAST ADDICTION-INNER ABYSS(CD-M &O MUSIC)

 

Lustigt med sångaren i Last Addiction , och då menar jag inte hans om growlar fram sin sång, utan den ordinarie sångaren som har en röst som gjorde att jag var helt säker på att det var en tjej på sång. Så det blir ytterligheter i deras sånginsatser i alla fall. Gruppen är fransk men sjunger på engelska och musiken ä ren ganska tuff typ av metal och när Between two Worlds kommer igång med sång så är det inte riktigt högt i tak i sången och det blir inte lika ljust i sången och jag gillar det mer så här och kontrasten mellan de olika rösterna är ingen ny företeelse men jag gillar den riktigt mycket med den här gruppen. Melodiskt, hart och bra melodier är vad Last Addiction ger oss och det kanske hade varit ännu bättre med texter på franska eller i varje fall mer eget. Men det är bra metal som berör mig mer än många andra metallgrupper. 22/4-2021


*******

LAST ADDICTION-INNER ABYSS(CD-M &O MUSIC)

Funny with the singer in Last Addiction, and then I do not mean his who growls his song, but the regular singer who has a voice that made me completely sure that it was a girl on vocals. So there will be extremes in their singing efforts in any case. The group is French but sings in English and the music is quite tough type of metal and when Between two Worlds starts with singing it is not really high in the ceiling in the song and it does not get as bright in the song and I like it more like this and the contrast between the different voices is not a new phenomenon but I really like it with this group. Melodic, hard and good melodies are what Last Addiction gives us and it might have been even better with lyrics in French or at least more more own. But it is good metal that touches me more than many other metal groups. 22/4-2021