LARKIN BRIGADE-PADDY FOR MAYOR KEYS(CD-SQUEALING RECORDS SPSR7009) Visst finns det en hel del folkpunkgrupper runtom i världen men då är fokus mest på punkrock tycker jag. Larkin Brigade är däremot en grupp som fokuserar på folkmusiken och med glada tillrop i varje låt. Man känner hur det spritter i benen och visst finns förebilder som till exempel Pogues här men jag tycker ändå att Larkin Brigade lyckas ganska bra med sitt eget namn. Larkin Brigade visar också att man inte måste vara en sju-åtta stycken för att göra riktigt bra folkpunkmusik utan fyra stycken kan vara mer än tillräckligt. Med lite Guinness och gott humör lyckas man med det mesta.(SJU) 21/4-09

LARKIN BRIGADE-PADDY FOR MAYOR KEYS(CD-SQUEALING RECORDS SPSR7009) Sure there is a lot of folkpunkgroups out there in the world but then it´s more focus on punkrock I think. Larkin Brigade is a group which is focusing on the folkmusic and with happy shouts in every song. You can feel how it´s really bubbling in my legs and sure we have influences like Pogues here but I think that Larkin Brigade anyway can do it good with their own name. Larkin Brigade shows us here that you don´t have to be 7-8 in a group to be doing really good folkpunkmusic and four a piece can be as good. But with some Guinness and a good sense you can manages to get far.(SEVEN) 21/4-09