MÅRTEN LÄRKA-ALAUETTE(10-M.OTION SONGS)

En udda skiva helt klart. Först och främst är den i tiotumsformatet och sedan är nästa lite "udda" sak att den är på franska och det kanske man inte förknippar med Mårten Lärka. Inledningsvis tänker jag självklart på Plastic Bertrands lugnare alster men efter några låtar är det faktiskt Television och Tom Verlaine jag tänker på men det är nog sångrösten och inte så mycket det franska språket om man säger så. Det är jävligt fräckt ljud på skivan och det är inspelat på något distad sätt så att trots att musiken inte är så tuff så blir det ändå tufft på något sätt. Tom Waits är en annan kille jag tänker på musikaliskt och det är ju också en kul kille. Jag tycker detta är en av de mer intressanta och annorlunda skivor jag har hört på länge. Kolla in om ni får chansen. 20/2-2016  

 *******
MÅRTEN LÄRKA-ALAUETTE(10-M.OTION SONGS)

An odd record clearly. First and foremost is the teninichformat and then the next  "odd" thing is that it is in French and it might not associate with Marten Lärka. Initially, I think obviously of Plastic Bertrand's calmer creations but after a few songs, it is actually Television and Tom Verlaine I think of but it's probably the vocals and not so much the French language if you say so. It is damn cool sound on the record and is recorded in a distorted way so that although the music is not so tough but it will still be tough in any way. Tom Waits is another guy I think of musically and it's also a fun guy. I think this is one of the more interesting and unusual albums I've heard in a long time. Check out if you get the chance. 20/2-2016

MÅRTEN LÄRKA-JA DÅ SÅ(CD-MOTION SONGS)

En riktigt lugn skiva är vad Mårten Lärka ger oss. Ganska skönt att höra svenska texter när jag recenserar för det var ett tag sedan eftersom det mesta som skickas till mig är ju på annat språk än engelska.Någonstans tycker jag mig höra Bob Hund och Olle Ljungström i någon slags hybrid och det är kanske där som vi skall placera denna grupp eller man kanske jag skall säga. Vet ju egentligen inte om det är ett artistnamn eller om han heter på detta vis. Men det jag tänker på är att det är en väldigt lekfull skiva och efterhand tycker jag bara det är bättre och bättre även om det är en ganska lågmäld skiva så berör den faktiskt ganska mycket i det stora hela så Mårten Lärka seglar mer och mer upp som en liten outsider i den svenska musikvärlden. 7/11-2014

*******

MÅRTEN LÄRKA-JA DÅ SÅ(CD-MOTION SONGS)

A really quiet disc is what Marten Lärka gives us. Quite nice to hear Swedish texts when I review because it was a while ago because most of what is sent to me're in a language other than engelska.Någonstans I seem to hear Bob Hund and Olle Ljungström in some sort of hybrid and perhaps that is where the we will place this group or perhaps I should say. Do not really know if it's a stage name, or if he is called in this way. But what I realize is that it is a very playful album and afterwards I just feel it is better even if it is a fairly low-key album so affecting it actually pretty much the whole so Marten Lärka sailing more and more up to a small outsider in the Swedish music world. 7/11-2014

MÅRTEN LÄRKA-TRUBEDELICA EP(MINICD/MOTION SONGS)

3 låtar med en grupp som är lite egna faktiskt men då menar jag på ett positivt sätt. Jag gillar inledningen på From en annandag för trummorna har en framträdande roll där och jag älskar ju trummor. Den låten skulle kunna vara tagen från ett Olle Ljungström album och det är väl en god sak. Fortsätter på samma sätt och jag tror att det är trummorna som i alla fall gör mig glad för de dominerar musiken och det gör det hela riktigt fräckt…hoppas att Mårten Lärka får sitt genombrott. 25/1-2011

******

MÅRTEN LÄRKA-TRUBEDELICA EP(MINICD/MOTION SONGS)

3 songs with a group which is a little bit own actually but then I mean in a positive way. I like the introduction in From en annandag because the drums have a really foreward role there and I love drums. That songs could have been taken from an Olle Ljungström album and that is a good thing. Continues in the same way and I think it is the drums which makes me happy because they dominate the music and that makes it´s really cool…hope that Mårten Lärka get their breakthrough. 25/1-2011

MÅRTEN LÄRKA-LIVSTIDSVICKET(CD-MOTION SONGS LIV08)

 Sångare som sjunger på svenska har vi ju en del. Lundell, Winnerbäck osv och här kommer nu Mårten Lärka. Har tydligen varit med på någon barnskiva innan och gjort en fullängdare. Mårten har säkert lyssnat på Sundström, Demian och alla dem också men han har hittat en ganska egen stil i allt detta faktiskt.  John Holm är nog den jag tänker mest på egentligen….men det kanske inte hjälper att säga hans namn eftersom inte många känner till honom.  Jag gillar Mårtens underfundiga texter och han kanske inte kommer att spelas varje dag på radion för han är ingen Winnerbäck men ni som gillar svensksjungen pop borde helt klart kolla in… 5/2-09

*******

MÅRTEN LÄRKA-LIVSTIDSVICKET(CD-MOTION SONGS LIV08)

 Singers which sings in swedish have we a lot. Lundell, Winnerbäck and so on and here comes Mårten Lärka. He have done some childrecord and one fullength before. Mårten have surely listened to Sundström, Demian and all them but he have find a really own style in all this actually. John Holm is the one I think about the most….but it doesn´t maybe help to say that name because not so many is aware of him. I like Mårtens really good lyrics  and he wil not be played every day on the radio because he´s no Winnerbäck but you who likes swedishsinged pop should check this out… 5/2-09