MÅRTEN LÄRKA-TVÅ DAGAR OM ÅRET-MÅRTEN LÄRKA SPELAR STIG DAGERMAN(CD-COMEDIA COM 677)

Den här skivan kommer väl som LP tror jag och digitalt men jag fick den på CD. Mårten Lärka har ju ofta skickat skivor till mig och det är jag tacksam för.  Här är det Dagerman som tolkas och inledningsvis tänker jag lite på en blandning av Olle Ljungström och Håkan Hellström och det låter väl som en skön blandning. Det är en typ av musik som är väldigt trivsam att lyssna till och Mårten Lärka kan få sitt genombrott med den här skivan tror jag. Jag gillar det mer och mer för varje låt för jan har verkligen lyckats med sitt uppdrag om man säger så. Lite lagom galet och jag får en känsla av att detta skulle passa på en cirkus eller rättare sagt på ett gammaldags tivoli och fråga mig inte varför jag får den känslan. Stig Dagermans texter passar ypperligt som ackompanjemang till popmusik, det har ju Mårten Lärka bevisat här eller hur? Om man vill leva är nog min favoritlåt när det nästan blir lite punkigt och detta är en av Mårten Läkas allra bästa låtar genom tiderna. 2/11-2023


*******

MÅRTEN LÄRKA-TVÅ DAGAR OM ÅRET-MÅRTEN LÄRKA SPELAR STIG DAGERMAN(CD-COMEDIA COM 677) 

This record comes as an LP I think and digitally but I got it on CD. Mårten Lärka have often sent me records and that I ́m grateful for. Here it is Dagerman who is interpreted and initially I think a little about a mix of Olle Ljungström and Håkan Hellström and it sounds like a nice mix. It's a type of music that is very pleasant to listen to and Mårten Lärka can get his breakthrough with this record, I think. I like it more and more for every song because Jan have really succeeded with his mission if you say so. A little bit crazy and I get the feeling that this would fit in a circus or rather on an old-fashioned amusement park and don't ask me why I get that feeling. Stig Dagerman's lyrics are excellent as an accompaniment to pop music, Mårten Lärka have proven that here, right? Om man vill leva is probably my favorite song when it almost becomes a little punky and this is one of Mårten Lärkas very best songs of all time. 2/11-2023

MÅRTEN LÄRKA-ALAUETTE(10-M.OTION SONGS)

En udda skiva helt klart. Först och främst är den i tiotumsformatet och sedan är nästa lite "udda" sak att den är på franska och det kanske man inte förknippar med Mårten Lärka. Inledningsvis tänker jag självklart på Plastic Bertrands lugnare alster men efter några låtar är det faktiskt Television och Tom Verlaine jag tänker på men det är nog sångrösten och inte så mycket det franska språket om man säger så. Det är jävligt fräckt ljud på skivan och det är inspelat på något distad sätt så att trots att musiken inte är så tuff så blir det ändå tufft på något sätt. Tom Waits är en annan kille jag tänker på musikaliskt och det är ju också en kul kille. Jag tycker detta är en av de mer intressanta och annorlunda skivor jag har hört på länge. Kolla in om ni får chansen. 20/2-2016  

 *******
MÅRTEN LÄRKA-ALAUETTE(10-M.OTION SONGS)

An odd record clearly. First and foremost is the teninichformat and then the next  "odd" thing is that it is in French and it might not associate with Marten Lärka. Initially, I think obviously of Plastic Bertrand's calmer creations but after a few songs, it is actually Television and Tom Verlaine I think of but it's probably the vocals and not so much the French language if you say so. It is damn cool sound on the record and is recorded in a distorted way so that although the music is not so tough but it will still be tough in any way. Tom Waits is another guy I think of musically and it's also a fun guy. I think this is one of the more interesting and unusual albums I've heard in a long time. Check out if you get the chance. 20/2-2016

MÅRTEN LÄRKA-JA DÅ SÅ(CD-MOTION SONGS)

En riktigt lugn skiva är vad Mårten Lärka ger oss. Ganska skönt att höra svenska texter när jag recenserar för det var ett tag sedan eftersom det mesta som skickas till mig är ju på annat språk än engelska.Någonstans tycker jag mig höra Bob Hund och Olle Ljungström i någon slags hybrid och det är kanske där som vi skall placera denna grupp eller man kanske jag skall säga. Vet ju egentligen inte om det är ett artistnamn eller om han heter på detta vis. Men det jag tänker på är att det är en väldigt lekfull skiva och efterhand tycker jag bara det är bättre och bättre även om det är en ganska lågmäld skiva så berör den faktiskt ganska mycket i det stora hela så Mårten Lärka seglar mer och mer upp som en liten outsider i den svenska musikvärlden. 7/11-2014

*******

MÅRTEN LÄRKA-JA DÅ SÅ(CD-MOTION SONGS)

A really quiet disc is what Marten Lärka gives us. Quite nice to hear Swedish texts when I review because it was a while ago because most of what is sent to me're in a language other than engelska.Någonstans I seem to hear Bob Hund and Olle Ljungström in some sort of hybrid and perhaps that is where the we will place this group or perhaps I should say. Do not really know if it's a stage name, or if he is called in this way. But what I realize is that it is a very playful album and afterwards I just feel it is better even if it is a fairly low-key album so affecting it actually pretty much the whole so Marten Lärka sailing more and more up to a small outsider in the Swedish music world. 7/11-2014

MÅRTEN LÄRKA-TRUBEDELICA EP(MINICD/MOTION SONGS)

3 låtar med en grupp som är lite egna faktiskt men då menar jag på ett positivt sätt. Jag gillar inledningen på From en annandag för trummorna har en framträdande roll där och jag älskar ju trummor. Den låten skulle kunna vara tagen från ett Olle Ljungström album och det är väl en god sak. Fortsätter på samma sätt och jag tror att det är trummorna som i alla fall gör mig glad för de dominerar musiken och det gör det hela riktigt fräckt…hoppas att Mårten Lärka får sitt genombrott. 25/1-2011

******

MÅRTEN LÄRKA-TRUBEDELICA EP(MINICD/MOTION SONGS)

3 songs with a group which is a little bit own actually but then I mean in a positive way. I like the introduction in From en annandag because the drums have a really foreward role there and I love drums. That songs could have been taken from an Olle Ljungström album and that is a good thing. Continues in the same way and I think it is the drums which makes me happy because they dominate the music and that makes it´s really cool…hope that Mårten Lärka get their breakthrough. 25/1-2011

MÅRTEN LÄRKA-LIVSTIDSVICKET(CD-MOTION SONGS LIV08)

 Sångare som sjunger på svenska har vi ju en del. Lundell, Winnerbäck osv och här kommer nu Mårten Lärka. Har tydligen varit med på någon barnskiva innan och gjort en fullängdare. Mårten har säkert lyssnat på Sundström, Demian och alla dem också men han har hittat en ganska egen stil i allt detta faktiskt.  John Holm är nog den jag tänker mest på egentligen….men det kanske inte hjälper att säga hans namn eftersom inte många känner till honom.  Jag gillar Mårtens underfundiga texter och han kanske inte kommer att spelas varje dag på radion för han är ingen Winnerbäck men ni som gillar svensksjungen pop borde helt klart kolla in… 5/2-09

*******

MÅRTEN LÄRKA-LIVSTIDSVICKET(CD-MOTION SONGS LIV08)

 Singers which sings in swedish have we a lot. Lundell, Winnerbäck and so on and here comes Mårten Lärka. He have done some childrecord and one fullength before. Mårten have surely listened to Sundström, Demian and all them but he have find a really own style in all this actually. John Holm is the one I think about the most….but it doesn´t maybe help to say that name because not so many is aware of him. I like Mårtens really good lyrics  and he wil not be played every day on the radio because he´s no Winnerbäck but you who likes swedishsinged pop should check this out… 5/2-09