LAPINPOTHAJAT-III JOKAINEN ISÄR TOIVOO...(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 156)

Med ett omslag som liknar ett Crass Records omslag så spela de också tuff punk. De parkerar någonstans mittemellan punk och hardcore och mitt i allt detta så är det finska texter som gäller. Det är snabb musik men en hel del melodier har smugit sig in här och där och det är ju alltid trevligt. De låter förbannade men jag har ingen aning om vad de sjunger om men jag hoppas att de utnyttjar att de låter förbannade och bankar in vett i huvudet på folk. Det är kul med Stupido Records för de har verkligen artister som skiljer sig från varandra och detta är nog bland det extremaste de har....i alla fall det snabbaste. Kul punkrock med hardcorestänk är det i alla fall och alla fans av finsk hardcore bör kolla in detta. 2/9-2015

********

LAPINPOTHAJAT-III JOKAINEN ISÄR TOIVOO...(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 156)

With a cover that resembles a Crass Records wrappers so they play too rough punk. They park somewhere in between punk and hardcore and the middle of all this is the Finnish texts applicable. It is fast music but a lot of songs have crept in here and there and that's always nice. They sound angry but I have no idea what they're singing about, but I hope they use that they allow angriness and beat the sense in the mind of people. It's fun with Stupido Records for it is really artists that are different from each other and this is probably among the most extreme they have .... anyway the fastest. Fun punk rock with hardcore mindset is that in all cases and all fans of Finnish hardcore should check this out. 2/9-2015

LAPINPOLTHAJAT-SONGS 1997-2013(CD-KÄMÄSET LEVYT )

En bra samling med låtar från olika LP, 12, singlar etc från åren 2008-2013-. Ni vet ju hur finsk punk kan låta och det skall bli intressant att följa denna gruppen. Inget undantag här egentligen men jag tycker den här gruppen varierar sin musik mellan lite mer melodiska låtar och traditionella finska hardcorepunklåtar. De 27 låtarna är alla små goa hits i sanna finsk punkanda och jag tror att både du som gillar Klamydia och Riistetyt om man säger så för det är något med finnar. Jag vet inte om det är deras sisu eller om det är något i vattnet som gör att de är så pass bra på det här med punk och hardcore. Men helt klart en skiva som kommer att komma på många gånger…30/9-2014

********

LAPINPOLTHAJAT-SONGS 1997-2013(CD-KÄMÄSET LEVYT )

A good collection of songs from various LP, 12, singles, etc from years 2008-2013-. You know how Finnish punk might sound, and it will be interesting to follow this group. No exception here but I really think this group varies between their music a little more melodic songs and traditional Finnish hardcore punk songs. The 27 songs are all small good hits in true Finnish punk spirit and I think that both you who like Klamydia and Riistetyt if you say so because it is something with finnish people. I do not know if it's their sisu or if there is something in the water that makes them so good at this with punk and hardcore. But clearly a disc that will come on many times ... 30/9-2014