LAMMKOTZE-HASST UNS(CD--RANDALE RECORDS RAN 022)

Lammkotzes skiva ser lite ut som en travesti på en Toten Hosen skiva med de barbröstade tjejerna på framsidan. Det är snabb musik som Lammkotze spelar och detta med tyska texter och då vet ni att jag kommer att vara svag när jag lyssnar. För det är ju som ni vet en typ av favoritpunkmusik som spelas. Egentligen har den ganska mycket beröringspunkter med vår svenska trallpunk tycker jag. För det är viktigt med melodier men ändå ha fart i musiken. Jag vet inte riktigt vad de sjunger om men det är skitsamma för mig när jag diggar loss till deras melodiösa musik. Många kanske inte tycker att sångaren har en sångröst men jag tycker nog att det är såhär en punksångare ”ska” låta så jag känner mig mer än nöjd. 11/3-2015

*******

LAMMKOTZE-HASST UNS(CD--RANDALE RECORDS RAN 022)

Lammkotzes disc looks a bit like a travesty of a Toten Hosen disc with the bare-chested girls at the front. It's fast music that Lammkotze play and this with German lyrics and then you'll know that I will be weak when I listen. Because that's who you know, a kind of favorite punk music played. Actually, it has quite a lot in common with our Swedish melodic punk, I think. For the importance of melodies but still have the speed of the music. I do not really know what they are singing about but it's the same shit to me when I dig away to their melodious music. Many people might not think that the singer has a voice but I think it's like a punk singer "supposed" to sound so I feel more than satisfied. 11/3-2015

LAMMKOTZE-FREI & UNGEBÄNDIGT(CD-RANDALE RECORDS RAN 060)

Denna skivan med Lammkotze har inte lika snyggt omslag som Hasst Uns utan här står gruppen med nedblodade tvångströjor på framsidan. Med snygga körer, punk sjungen på tyska så tar de mig med storm för jag älskar denna grupp. Med en lagom rå sångare och bra melodier så finns det inte mycket att klaga över när det gäller Lammkotze. I några av låtarna blir det nästan Misfits-körer tycker jag och det är jag väldigt svag för. Hela skivan är en hitkavalkad i deutschpunk tycker jag och en av de bättre jag hört i genren på länge. Så vill ni få en lektion i riktigt bra tysk punk så tycker jag att Lammkotze kan ge er den lektionen. 11/3-2015

********

LAMMKOTZE-FREI & UNGEBÄNDIGT(CD-RANDALE RECORDS RAN 060)

This disc with Lammkotze is not as neat cover that Hasst Uns but this is the group with bloodied straitjackets on the front. With stylish choirs, punk sung in German so they take me by storm because I love this group. With a moderate crude singers and good melodies, there is not much to complain about when it comes Lammkotze. In some of the songs will be almost Misfits choirs I think and I'm very weak. The entire disc is a hitcavalry in deutsch punk, I think one of the better ones I've heard of the genre in a long time. How do you get a lesson in really good German punk, I think Lammkotze can give you the lesson. 11/3-2015