LÅGORNAS ROV-REGNPARADER(CD-DALA DESTROI RECORDS DDR CD 26)

 

Efter många personliga tragedier kommer denna skiva ut och vilken skiva det är! Detta är helt klart en skiva som jag kommer att lyssna en hel del till och måsta jag jämföra med något så skulle jag kunna välja artister som det känns som om de har samma influenser som och det är band som Cortex, Hurula och det är någon slags postpunk och alla låtar är på svenska. Det är så mycket känsla i deras musik och det känns skönt och befriande att höra på den här skivan för det. Alla dagar har en inledning musikaliskt som tar mig till Hellström och Cure-land och det är snygga melodislingor där och hela skivan andas indie och då snackar vi bra indiemusik och då snackar vi den typ av indie som jag älskar och lägg till de som jag redan sagt som influenser Joy Division så kanske ni får ett hum om hur bra denna skiva låter. Då menar jag absolut inte att de i någon låt låter precis som någon av dessa nämnda artister/grupper men liknande influenser finns…tror jag! Jag tror att alla kan hitta något positivt med den här skivan om ni är inne på den här typen av musik…nu har jag inte tid att skriva mer…måste lyssna igen! Måste säga att det blir rytm i musiken också i Död dröm så de har många strängar på sin gitarr 😉23/1-2024


********

LÅGORNAS ROV-REGNPARADER(CD-DALA DESTROI RECORDS DDR CD 26)

 

After many personal tragedies comes this record out and what a record it is! This is clearly a record that I will listen a lot to and if I have to compare with something I could choose artists that it feels like they have the same influences as and there are bands like Cortex, Hurula and it's some kind of postpunk and all songs are in Swedish. There is so much feeling in their music and it feels nice and liberating to hear this record for that. Alla dagar has an introduction musically which takes me to Hellström and Cure-land and it ́s nice melodies there and the whole record breathes indie and then we talk good indie music and then we talk about the type of indie that I love and add the ones I have already said as influences Joy Division and maybe you will get an idea of how good this record sounds. Then I don´t mean that they in any song sounds just like any of these mentioned artists/groups but similar influences are there... I think! I think everyone can find something positive with this record if you are into this type of music... Now I don't have time to write more... Have to listen again! Must say that there is rhythm in the music also in Död Dröm so they have many strings on their guitar 😉 23/1-2024