HORNE, LACHLAN-THE HORNE SUPREMACY(CD-TSM PRODUCTIONS)

Blir lite förvirrad här innan jag sätter på skivan för på promotionbladet står det sex låttitlar och på skivan 12. Vi får hoppas på 12 låtar ifall detta är bra! Det var 12 låtar och musikaliskt är det okej. Ganska poppig tuff rock eller hur man skall uttrycka det. Kanske inget man kommer att lyssna på varje dag men en helt okej underhållning. Jag vet egentligen inte hur jag skall förklara hans musik annars och svårt att jämföra med något också även om det inte på något sätt är någon konstig musik. Lenny Kravitz kanske? 11/11-2010

******

HORNE, LACHLAN-THE HORNE SUPREMACY(CD-TSM PRODUCTIONS)

I get a little bit confused before I put on this record because on the promotionpaper it´s six songs and on the CD it´s 12. we wope that it is 12 songs if this is good! It was 12 songs and musically it´s OK. Really poppy tough rock or how to express this. Maybe nothing we will listen to every day but it´s an Ok entertainment. I don´t know how to explain his music otherwise and it´s hard to compare this with something else but it isn´t any peculiar music at all. Lenny Kravitz maybe? 11/11-2010