KYLESA-TO WALK A MIDDLE COURSE(CD-PROSTHETIC 6561910020-2/BORDER) Fantastiskt vad arga en del band kan vara. Kylesa är ett av de banden som är sådär otroligt arga. Jag vet inte egentligen om de är speciellt politiskt arga men de spelar en typ av musik som är typiskt arg. Med en sångare som skriker ut sin ångest och med ett band som låter sin tunga musik gå ut över oss. Att jämföra de med något annat skulle säkert gå om man ville det men jag har svårt att hitta något liknande band, Neurosis blandat med Discharge kanske. Men som tur är låter de några lugna takter som bryter av den annars så brutala musiken. Men trots allt det brutala i musiken så har de faktiskt inte glömt att det finns melodier att använda.(SJU) 15/8-05

KYLESA-TO WALK A MIDDLE COURSE(CD-PROSTHETIC 6561910020-2/BORDER) It´s fantastic how angry some bands can be. Kylesa is one of these bands which is incredibly angry. I don´t really know if they´re politically angry but they play a sort of music which is typical angry. With a singer which shouts out his anger and with a band which let their heavy music spoil over us. To compare with anything else is surely possible but it´s difficult to find a similar band. Neurosis mixed with Discharge maybe, But as lucky they let some calmer music comes into the music and break off the brutal music. But even if they´re brutal in their music so haven´t they forgot that you can have melodies in their music.(SEVEN) 15/8-05