KVOTERINGEN-BISTER PROGNOS(CD- TERRÖTTEN RECORDS TERR030)Fan vad jag känner hur det spränger i brallan och då är det inte k-n jag menar utan mer handen som vill upp i luften som en knuten näve. Man känner kämpalustan komma till en när man hör Kvoteringen. Här kan man höra gamla svenska grupper som Anti-Cimex,. Moderat Likvidation men även engelska grupper som Icons of Filth och Conflict. 9 nya låtar tillsammans med singellåtar osv och Kvoteringen har gjort en av årets kängpunksplattor redan  för sådan här tuff musik är precis i min smak och när den görs på svenska språket blir det om möjligt ännu bättre. Korta texter men ändå på något sätt säger de det mesta….(ÅTTA) 16/3-07

KVOTERINGEN-BISTER PROGNOS(CD- TERRÖTTEN RECORDS TERR030)Fuck what I feel like it hard in my pants but then I don´t mena that it´s the d-k which is hard it´s more my raised fist which is hard. I feel the feeling to struggle come to me when I hear the group Kvoteringen. Here you can hear old Swedish groups like Anti Cimex, Moderat Likvidation but also english groups like Icons of Filth and Conflict. 9 new songs together with singlesongs and so on and Kvoteringen have done one of this years crustpunkalbums already because tough music like this is precisely in my taste and when it´s done in the Swedish language is even more good. Short lyrics but anyway they say lot of the most…..(EIGHT) 16/3-07

KVOTERINGEN-VIDRIG MASKINELL FRAMFART(SINGEL TERRÖTTEN RECORDS )Ett brasilianskt skivbolag och en svensk grupp....då kan det bli så här. Ni som saknar Anticimex behöver inte sakna dem mer. Kvoteringen är ett band som faktiskt lyckas få till cimex-liknande punkhardcore och de gör det bra. Med medlemmar från lite olika band kvalar Kvoteringen in som ett av de mer intressanta banden i kängSverige idag. Här har man tagit de bästa delarna från Discharge och den svenska kängpunken och gjort den till kvoteringspunk. Förvänta er en intervju snart.(ÅTTA) 9/10-06 KVOTERINGEN-VIDRIG MASKINELL FRAMFART(SINGEL TERRÖTTEN RECORDS ) A brazilian label and a swedish group..then can it be this way. You who misses Anti-Cimex don´t need to miss them anymore. Kvoteringen is a band which manages to get foreward a cimex-similar punkhardcore and they do it good. With member from diffrent bands qualifies Kvoteringen in as one of the more interesting band in crustSweden today. here they have taken the best parts from Discharge and the swedish crustpunk and made it to be kvoteringspunk. Expect an interview very soon with the group.(EIGHT) 9/10-06