KURTIZANY Z 25. AVENUE-2000?(LP-GUNS OF BYSTRIC GOB 003/PAPAGAJUV HLSATEL)

 

Skivan börjar lugnt med en akustisk gitarr för att gå över till lite hårdare musik efter en stund. Omslaget får mig att tänka på någon slags nu-metal och det kanske är så vi kan kalla det men att det är hård musik kan vi alla fall enas om. Det är en skiva som man verkligen känner sig överkörd av och hade de sjungit på engelska kanske de hade varit större men jag uppskattar verkligen att de sjunger på sitt eget språk. Det blandas lugn partier med riktigt hårda sådana och ibland får man nästan lite doom-metal känsla när det går som mest långsamt och därav av överkörningen.Ibland blir det mer effektfullt när musiken är på detta vis…lite långsamt släpande ibland och ibland går det fortare. Man somnar aldrig när musiken är på detta vis. Gillar ni hård musik och vill utforska lite nya grupper så tycker jag helt klart att ni ska kolla in Kurtizany Z.25 avenue.15/12-2023


*******

KURTIZANY Z 25. AVENUE-2000?(LP-GUNS OF BYSTRIC GOB 003/PAPAGAJUV HLSATEL)

 

The record starts slow with an acoustic guitar and then goes over to some harder music after a while. The cover makes me think of some kind of nu-metal and that ́s maybe the way we can call it but that it ́s hard music we can agree on. It's a record that you really feel run over by and if they had sung in English maybe they would have been bigger but I really appreciate that they sing in their own language. It ́s mixed between calm parts with really hard ones and sometimes you almost get a little doom-metal feeling when it goes the most slow and hence the overdrive. Sometimes it ́s more effective when the music is like this... A little slow hard sometimes and sometimes it goes faster. You never fall asleep when the music is like this. If you like hard music and want to explore some new groups, I definitely think you should check out Kurtizany Z.25 avenue.15/12-2023