KRUSHERS-BARUCH ASHEM(CD-KURAVILU PRODUCTIONS) Gruppen kommer från Italien och “skivbolaget” kommer från Chile. Jag tror det är en kassett egentligen det här men killarna i Krushers har gjort det till en CD till mig.På infobladet står det att de är inspirerade av hårda grupper som Motörhead, Venom, Exciter och gamla italienska grupper som Wretched, EU`s Arse osv och det märks ganska fort. Sådan här italiensk hardcore var det länge sedan jag hörde men det är ett rensande av huvudet tycker jag nog. Visst kan man kalla detta för grindcore men det som slår mig är att sångaren hörs så pass bra i allt det snabba och stygga så därför kanske just det epitetet är fel.(SJU) 6/2-09

KRUSHERS-BARUCH ASHEM(CD-KURAVILU PRODUCTIONS) The group comes from Italy and “the record company” comes from Chile. I think this is a cassette from the beginning men the guys in Krushers have made this to a CD for me. On the infosheet it´s written that the guys is inspired of hard groups like Motörhead, Venom, Exciter and old Italian hardcorebands as Wrteched, EU´s Arse and it can be noticed really fast. These Italian hardcore was a while since I heard but it´s a cleansing of my head I think. Sure you can call this for grindcore but the thing which hits me is that the vocals can be heard so good in all the fats and evil and therefore is maybe the style wrong.(SIX) 6/2-09