KRUSE.P-IDAG GÖTEBORG IMORGON MALIBU(CD-LAST BUZZ BUZZ 8018/BORDER) Detta var vad jag väntade på, en kille från Göteborg som kan utmana Winnerbäck, Sundström, Johansson,Hellstrand och de andra grabbarna. Självklart finns det influenser från dessa nyss nämnda även om Kruse inte imiterar dem. Men hans texter är slående rättfram och behandlar vardagsspråk och vardagsting på bästa sätt. Musikaliskt ligger han någonstans mellan Winnerbäck och Sundströms tuffare saker och Kruse kommer att låta höra talas om sig(ÅTTA) 2/12-00 KRUSE.P-IDAG GÖTEBORG IMORGON MALIBU(CD-LAST BUZZ BUZZ 8018/BORDER) This was what I waited for, a guy from Gothenburg who can take up the race with,Winnerbäck, Sundström, Johansson,Hellstrand and the other guys. Of course there´s influences from the guys I mentioned even if Kruse don´t imitate them. But his lyrics are brilliant and its about ordinary things and ordinary life in the best way. Musically he is somewhere between Winnerbäck and a harder Sundström and Kruse is going to be heard off in the future, be so sure(EIGHT)  2/12-00