KRISIUN-AGELESS VENOMOUS(CD-CENTURY MEDIA 77367-2/HOK/MNW) Detta är tydligen ett brasilianskt band men de håller tyvärr inte samma klass som Ratos Porao och Sepultura för att nämna några tuffa band från Brasilien. Man kan ju tänka sig att det är samma uppställning som mot Honduras i Copa America som dessa har om man jämför med Sepultura. Nej skämt åsido så är Krisiuns death metal inte så bra tycker jag. Det är för mycket svängar hit och dit och jag ogillar egentligen grupper som måste visa hur bra musiker de är(FEM) 26/7-01 KRISIUN-AGELESS VENOMOUS(CD-CENTURY MEDIA 77367-2/HOK/MNW)This is obvisiously a brazilian band but they don´t have the same high class as Ratos De Porao and Sepultura to mention some tough bands from Brasilia. You can think that´s the same team as the ones they put on feets whe they met Honduras in Copa America and lost. No jokes apart so is Krisiuns death metal not so good I think. It´s to many showing how good they can play and I don´t really like these bands who must show us how good they are to play(FIVE) 26/7-01