KRIMTÄNK-DITT FEL(SINGEL PIKE RECORDS 013)

13 låtar i rasande tempo men på något sätt lyckas de få till ett gäng låtar av olika karaktär. Undra hur många låtar de spelar på en konsert? Många bra låttitlar och som ni förstår är det korta men innehållsrika texter med bra budskap. Kanske bra att vi får med ett textblad för det kan vara svårt att höra de exakta och korta texterna. Jobbigt att träna till om man ska hålla samma tempo som de har i sin musik. Att få in 13 låtar på en singel gör ju att man inte kan ha så långa låtar det är ju något man förstår. Krimtänk låter inte som alla andra och det är kul att lyssna på. Undra hur många låtar de skulle kunna ha på en fullängdare/LP? Punk as fuck är det i alla fall…Kolla in! 19/8-2021


*******

KRIMTÄNK-DITT FEL(SINGEL PIKE RECORDS 013)

13 songs at a furious pace but somehow they manage to get a bunch of songs of different character. Wonder how many songs they play at a concert? Many good song titles and as you can imagine, they are short but rich lyrics with good messages. Perhaps it is good that we get a text sheet because it can be difficult to hear the exact and short texts. It's hard to train to this and keep up with the pace they have in their music. Getting 13 songs on a single means you can't have such long songs, that's something you understand. Krimtänk doesn't sound like everyone else and it's fun to listen to. Wonder how many songs they could have on a full-length/LP? Punk as fuck, at least it's... Check it out! 19/8-2021

KRIMTÄNK/BRISTLES-45 RPM RÅPUNK(SINGEL PIKE RECORS PIKE 014)

Jag börjar med Bristles två låtar, Stukad och Back in the DDR. Bristles har ju varit med ett tag och alltid varit ett av mina favoritband i Sverige i den mer hardcoreinriktade punken. Stukad är en snabb låt runt två minuter och jag får en tanke på Moderat Likvidiation när jag hör den och Bristles blir nog inte arga för det. Back in the DDR klockar in på 2.42 och kören i bakgrunden gör att man känner sig överkörd på ett skönt sätt av den snabba musiken. Skönt med gubbar som inte blir mindre arga efter alla år. Krimtänk satsar med på låtar som ligger runt halvminuten och då kan ni ju tänka er lite vad det är för typ av musik….Med låttitlar som Regnbågen slutar i Sölvesborg, Jag behöver inte sociteten så kör de verkligen över oss. Man tänker på Mob 47, tidiga Discharge och Chaos UK på samma gång. Och på den vägen är det genom deras sida av skivan….Älskar det! Krimtänk äger dig! 19/8-2021


********

KRIMTÄNK/BRISTLES-45 RPM RÅPUNK(SINGEL PIKE RECORS PIKE 014)

I start with Bristles two songs, Stukad and Back in the DDR. Bristles has been around for a while and has always been one of my favorite bands in Sweden in the more hardcore-oriented punk. Stukad is a fast song around two minutes and I get a thought of Moderat Likvidation when I hear it and Bristles probably do not get angry about it. Back in the DDR clocks in at 2.42 and the chorus in the background makes you feel overwhelmed in a nice way by the fast music. Nice with old men who do not get less angry after all these years. Krimtänk invests in songs that are around half a minute and then you can imagine a bit what kind of music it is…. With song titles like Regnbågen slutar i Sölvesborg, Jag behöver inte sociteten, they really run over us. I think a  little of Mob 47, early Discharge and Chaos UK at the same time. And that way, it's through their side of the record… .Love it! Krimtänk owns you! 19/8-2021

KRIMTÄNK-EN DAG I VERKLIGHETEN(MINI-CD BRUS TAPES BT 06)

Detta har nog varit en kassett från början. Visst öser de på men det känns lite väl ogenomarbetat för att jag skall ta det på allvar. Korta texter, korta låtar och en hardcorestil som påminner om många gamla svenska band men jobba lite till på det så kanske det kan bli något. 8/3-07

*****
KRIMTÄNK-EN DAG I VERKLIGHETEN(MINI-CD BRUS TAPES BT 06)

This have surely been a cassette from the beginning. Sure they go on fast but it feels a little bit unworked to take this serious. Short lyrics, short songs and a hardcorestyle which reminds me about some old Swedish bands but work a little bit more so can it maybe be something. 8/3-07