KÖYSISTÖ-ROMANTTINEN TABU(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP211)

Skivan börjar med låten Mojo och redan vid första ackordet fick jag för mig att det skulle vara en instrumentalplatta i Shadows stil eller något sådant. Jag hade helt fel märkte jag snabbt. För när Mojo fortsätter blir det en ganska fräck musik som skulle passa in i Pulp Fiction om de hade pratat på finska i den…Avspänd musik där man hör både Cramps och Shadows om man säger så. Men betoningen ligger nog mest på pop och indie och det är välspelad sådan på det finska språket. Jobin postia kan jag tänka mig kan bli en finsk popklassiker men vad vet jag? Jag tänker lite på en gammal svensk grupp….Eggstone men de sjöng ju på engelska men musiken är ungefär lika avspänd och det ska de ha cred för och det blir en skön inledning på förmiddagen. Gruppen gillar melodier, det kan man ju i alla fall slå fast ganska snabbt!  18/3-2020

******

KÖYSISTÖ-ROMANTTINEN TABU(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP211)

The record starts with the song Mojo and already at the first chord I figured it would be an instrumental album in Shadows style or something like that. I was completely wrong I noticed quickly. Because when Mojo continues it will be a pretty cool music that would fit into Pulp Fiction if they had spoken in Finnish in it ... Relaxed music where you hear both Cramps and Shadows if you say so. But the emphasis is probably mostly on pop and indie and it is well played in the Finnish language. Jobin postia I think can become a Finnish pop classic but what do I know? I think a little about an old Swedish group… .Eggstone but they sang in English but the music is about as relaxed and that they should have cred for and it will be a nice introduction to the morning. The group likes tunes, you can hear that pretty quickly! 18/3-2020